Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen
06525: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, parti/valgliste og næring (SN2002) (prosent) (avslutta serie) 2007 - 2015
Sist endret
25.06.2015
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Listekandidater:
prosent
Referansetid
Listekandidater:
Juni
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
parti/valliste
Må velges *
næring
Må velges *
kjønn
Må velges *
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

parti/valliste
Må velges *

Totalt 27 Valgte 0

Må velges *

Totalt 8 Valgte 0

Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

parti/valliste
Hvit Valgallianse
Stopp Innvandringen/Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt
næring
00.1 Uoppgitt og ikke sysselsatt
Ikke sysselsatt og uoppgitt: De aller fleste i gruppen 'Uoppgitt' er personer som var 74 år eller mer ved utgangen av nobember 2006. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken