Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen

06540: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn, parti/valgliste og næring (SN2002) (prosent) (avslutta serie) 2007 - 2015

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring

00.1 Uoppgitt og ikke sysselsatt

Ikke sysselsatt og uoppgitt: De aller fleste i gruppen 'Uoppgitt' er personer som var 74 år eller mer ved utgangen av nobember 2006. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

fireårlig

2007

De aller fleste i gruppen 'Uoppgitt' er personer som var 74 år eller mer ved utgangen av november 2006. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

2011

De aller fleste i gruppen 'Uoppgitt' er personer som var 74 år eller mer ved utgangen av november 2010. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

2015

De aller fleste i gruppen 'Uoppgitt' er personer som var 74 år eller mer ved utgangen av november 2014. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.