Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen
05005: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, landsdel og utdanning (avslutta serie) 2003 - 2015
Sist endret
11.02.2016
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer:
personer
Referansetid
Medlemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
landsdel
utdanning
kjønn
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
utdanning

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Brukerveiledning for statistikkbanken