Gå til KOSTRA rapportering

Formål

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene som samles inn her blir publisert som grunnlagstall og indikatorer som gir innbyggere, media, kommunene selv, staten og andre interesserte mulighet for å få Informasjon om det meste av (fylkes-)kommunal tjenesteproduksjon.

Status for innrapportering

Dere kan sjekke status for deres rapporteringer i oversikten over innsendte og manglende skjema.

Meldinger fra skjemaportalen

DatoMelding
08.12.2022Pinkoder er sendt til (fylkes-)kommunens/IKSets Altinn-postkasse. En kan logge inn i portalen, og legge inn data i skjemaene, men ikke sende inn.
02.01.2023"Send-inn"-knappen i skjemaene aktiveres. Data kan sendes til SSB.
16.01.2023Frist for innsending av skjemaene 4, 5, 11, 11C og 15.
15.02.2023Frist for innsending av andre tjenesteskjema, med unntak av 4B.
22.02.2023Frist for innsending av regnskapsfiler.
17.04.2023Frist for innsending av skjema 4B.

Informasjon om rapportering

Her finner du informasjon om rapporteringen av data for 2022. Oppdaterte veiledninger til skjemaene vil bli lagt ut nedenfor her fortløpende i november.

For informasjon om kontrollprogrammer og programmer til fagsystem for data som skal leveres som filuttrekk, se "Kontrollprogram og programmer til fagsystem for kommuner og leverandører" i trekkspillmeny.

Informasjonen blir også sendt til KOSTRA-ansvarlig i kommuner, fylkeskommuner og inter(fylkes)kommunale selskap og samarbeid:

Utdypende informasjon om rapportering

Her vil vi i løpet av høsten oppdatere innholdet sånn at det passer til rapporteringsåret 2022 (som skal rapporteres inn i 2023). Disse skjemaene er kun utskriftsversjoner og er ikke til utfylling. Skjema til utfylling finner dere i KOSTRA-portalen.

Veiledningstekst er tatt inn i skjemaet.

Veiledning, kravspesifikasjon og filbeskrivelse finner du under "Kontrollprogram og programmer til fagsystem for kommuner og leverandører" → "Økonomisk sosialhjelp".

Veiledning, kravspesifikasjon og filbeskrivelse finner du under "Kontrollprogram og programmer til fagsystem for kommuner og leverandører" → "Kvalifiseringsstønad".

Veiledning og kravspesifikasjon finner du under "Kontrollprogram og programmer til fagsystem for kommuner og leverandører" → "Barnevern".

Her finner du materiale for rapporteringsåret 2022 (med innrapportering i 2023). Disse skjemaene er kun utskriftsversjoner og er ikke til utfylling. Skjema til utfylling finner dere i KOSTRA-portalen.

Gå til nedlastingssiden for kontrollprogrammet (github.com)

Statistisk sentralbyrå har laget program for å kontrollere kvaliteten på data som innrapporteres til KOSTRA.

Programmet rapporterer eventuelle manglende eller inkonsistente data. Dette vil være en hjelp for kommunene eller dataleverandørene slik at de kan foreta de nødvendige korreksjoner i sine registre eller edb-systemer. Både oppgavegivere og Statistisk sentralbyrå vil spare tid og ressurser ved at data kontrolleres før de sendes.

Siste versjon: 02.11.2022

DatoVersjon
02.11.2022Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2022-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2023)
Versjon: KP.2022.11.02

Informasjon om inndelingsregler for virksomheter i Enhetsregisteret (ER) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) i SSB. Type virksomheter i Enhetsregisteret:

Fjorårets rapportering

Her finner du innlogging til fjorårets KOSTRA-rapportering.

Trenger dere hjelp?

Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på kostra-support@ssb.no eller 62 88 51 70. Spørsmål vedrørende kommunal tjenesterapportering skal gå til Statsforvalteren (Statsforvalteren.no).