Informasjon om rapporteringen for 2023 vil bli lagt ut fortløpende. Det vil være mulig å teste innsending i perioden 1. - 22. november 2023, før portalen gjøres klar for rapportering fra 1. desember 2023. Innsending av data vil først være mulig fra 2. januar 2024.

Formål

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene som samles inn her blir publisert som grunnlagstall og indikatorer som gir innbyggere, media, kommunene selv, staten og andre interesserte mulighet for å få Informasjon om det meste av (fylkes-)kommunal tjenesteproduksjon.

Status for innrapportering

Dere kan sjekke status for deres rapporteringer i oversikten over innsendte og manglende skjema.

Meldinger fra skjemaportalen

DatoMelding
1. - 22.11.2023

Innrapporteringsportalen er åpen for testinnsendinger av skjema og filuttrekk. Alle data som legges inn i denne perioden er kun for testformål og vil bli slettet før kommunene får pinkoder til bruk i rapporteringen for 2023.

Brukernavn: organisasjonsnummer 
Passord: 12341234 

Uke 50Pinkoder blir sendt til (fylkes-)kommunens/IKSets Altinn-postkasse. En kan logge inn i portalen, og legge inn data i skjemaene, men ikke sende inn.
02.01.2024"Send-inn"-knappen i skjemaene aktiveres. Data kan sendes til SSB.
15.01.2024Frist for innsending av skjemaene 4, 5, 11, 11C og 15.
15.02.2024Frist for innsending av andre tjenesteskjema.
22.02.2024Frist for innsending av regnskapsfiler.
15.03.2024Publisering av foreløpige tall for 2023
15.04.2024Frist for å sende inn korrigerte tall til SSB
15.04.2024Frist for innsending av skjema 4B Utgifter til hjemmetjenesten
17.06.2024Publisering av korrigerte tall for 2023

Informasjon om rapportering

For informasjon om kontrollprogrammer og programmer til fagsystem for data som skal leveres som filuttrekk, se "Kontrollprogram og programmer til fagsystem for kommuner og leverandører" i trekkspillmeny.

Utdypende informasjon om rapportering

I løpet av desember 2023 vil veiledningsinnholdet bli oppdatert til rapporteringsåret 2023 (som skal rapporteres inn i 2024). Inntil videre ligger fjorårets veiledningsmateriell tilgjengelig.

Skjema til utfylling finner du i KOSTRA-portalen (skjema.ssb.no).

Er det et skjema du trenger å få sett uten å logge inn i KOSTRA-portalen, ta kontakt med oss på epost (kostra-support@ssb).no for å få tilsendt skjemaet som PDF.

Veiledning til skjema 11 på bokmål (til rapportering i 2024)

Kravspesifikasjon og filbeskrivelse finner du under "Kontrollprogram og programmer til fagsystem for kommuner og leverandører" > "Økonomisk sosialhjelp".

Kravspesifikasjon og filbeskrivelse finner du under "Kontrollprogram og programmer til fagsystem for kommuner og leverandører" > "Kvalifiseringsstønad".

Veiledning til skjema 15 på bokmål (til rapportering i 2024)

Kravspesifikasjon finner du under "Kontrollprogram og programmer til fagsystem for kommuner og leverandører" > "Barnevern".

I løpet av desember 2023 vil veiledningsinnholdet bli oppdatert til rapporteringsåret 2023 (som skal rapporteres inn i 2024). Inntil videre ligger fjorårets veiledningsmateriell tilgjengelig.

Skjema til utfylling finner du i KOSTRA-portalen (skjema.ssb.no).

Gå til nedlastingssiden for kontrollprogrammet (github.com)

Statistisk sentralbyrå har laget program for å kontrollere kvaliteten på data som innrapporteres til KOSTRA.

Programmet rapporterer eventuelle manglende eller inkonsistente data. Dette vil være en hjelp for kommunene eller dataleverandørene slik at de kan foreta de nødvendige korreksjoner i sine registre eller edb-systemer. Både oppgavegivere og Statistisk sentralbyrå vil spare tid og ressurser ved at data kontrolleres før de sendes.

Inndelingsregler for virksomheter i Enhetsregisteret

Informasjon om inndelingsregler for virksomheter i Enhetsregisteret (ER) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) i SSB. Type virksomheter i Enhetsregisteret:

A-ordningen

Veiledning/retningslinjer om A-ordningen og innrapportering av lønns- og ansettelsesforhold finner dere på Altinn.no

Fredede bygg

Dere finner det offentlige kartgrunnlaget (DOK) på geonorge.no.

Fjorårets rapportering

Her finner du innlogging til fjorårets KOSTRA-rapportering.

Trenger dere hjelp?

Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på kostra-support@ssb.no eller 62 88 51 70. Spørsmål vedrørende kommunal tjenesterapportering skal gå til Statsforvalteren (Statsforvalteren.no).