Gå til KOSTRA rapportering

Formål

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene blir brukt til å utarbeide styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Status for innrapportering

Dere kan sjekke status for deres rapporteringer her

Meldinger fra skjemaportalen:

Dato Melding
3. januar 2022 "Send inn"-knappen i portalen blir aktivert.
1. desember 2021 Rapporterende enheter mottar pinkode i Altinn, og kan starte med delegering av skjema, og å legge inn opplysninger. Innsending av skjema kan skje fra 3. januar 2022

Informasjon om rapportering

Informasjonen er også sendt til KOSTRA-ansvarlig i kommuner, fylkeskommuner og inter(fylkes)kommunale selskap og samarbeid:

Utdypende informasjon:

Her under utskriftsvennlige versjoner av veiledninger og skjema finner du materiale for rapporteringsåret 2021 (som skal rapporteres inn i 2022).

Her under utskriftsvennlige versjoner av veiledninger og skjema finner du materiale for rapporteringsåret 2021 (med innrapportering i 2022).

Last ned programmet (zip-fil)

Statistisk sentralbyrå har laget program for å kontrollere kvaliteten på data som innrapporteres til KOSTRA.

Programmet rapporterer eventuelle manglende eller inkonsistente data. Dette vil være en hjelp for kommunene eller dataleverandørene slik at de kan foreta de nødvendige korreksjoner i sine registre eller edb-systemer. Både oppgavegivere og Statistisk sentralbyrå vil spare tid og ressurser ved at data kontrolleres før de sendes.

Siste versjon: 21.02.2022

21.02.2022 Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2021-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2022)
Versjon: KP.2022.02.7

Oppdateringer for:
11C Kvalifiseringsstønad -> Kontroll 0 Skal levere filuttrekk
Kontrollen er endret til å tillatte blank fil som inneholder kun ett mellomrom. En slik fil har SSB allerede tilrettelagt og fins lengre ned på denne siden under punktet Kvalifiseringsstønad for de kommuner som ikke har deltakere med kvalifiseringsstønad.
01.02.2022 Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2021-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2022)
Versjon: KP.2022.02.1

Oppdateringer for:
11 Sosial -> Kontroll 38 FødselsnummerOgDUFnummer:
Kontrollen er endret slik at kun gyldige DUF-nummer tillates.
07.01.2022

Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2021-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2022)
Versjon: KP.2022.01.1

Oppdateringer for:
11 Sosial og11C Kvalifiseringsstønad -> Kontroll 05A Fødselsnummer, dubletter er endret slik at kun gyldige fødselsnummer tas med i kontrollen

17.12.2021 Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2021-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2022)
Versjon: KP.2021.12.3

Oppdateringer for:
Kvartalsregnskap, lagt til linjenummerering
06.12.2021 Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2021-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2022)
Versjon: KP.2021.12.2

Oppdateringer for:
11C Kvalifiseringsstønad -> Kontroll 28 tillater at klient har hatt permisjon.
Kostra regnskap -> Feilretting av Kontroll 25, oppdatert meldingstekster for kontrollene 150 og 190.
03.12.2021 Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2021-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2022)
Versjon: KP.2021.12.1

Oppdateringer for 11 Sosial: Fjernet Kontrol 6 Alder under 18 år.
30.11.2021 Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2021-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2022)
Versjon: KP.2021.11.6

Oppdateringer for Kostra regnskap, 11 Sosial og 11C Kvalifiseringsstønad

Informasjon om inndelingsregler for virksomheter i Enhetsregisteret (ER) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) i SSB.
Type virksomheter i Enhetsregisteret:

Veiledning/retningslinjer om A-ordningen og innrapportering av lønns- og ansettelsesforhold finn dere på i altinn.no på denne lenken: https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Veiledning/

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) på geonorge.no (åpnes i ny fane).

Fjorårets rapportering

Her finner du innlogging til fjorårets KOSTRA-rapportering.

Trenger du hjelp?

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden. Alle spørsmål vedrørende kommunal tjenesterapportering skal gå til Statsforvalteren.