Gå til KOSTRA rapportering


Formål

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene blir brukt til å utarbeide styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Status for innrapportering

Dere kan sjekke status for deres rapporteringer her

Meldinger fra skjemaportalen:

Dato Melding
3. januar 2022 "Send inn"-knappen i portalen blir aktivert.
1. desember 2021 Rapporterende enheter mottar pinkode i Altinn, og kan starte med delegering av skjema, og å legge inn opplysninger. Innsending av skjema kan skje fra 3. januar 2022

Informasjon om rapportering

Informasjonen er også sendt til KOSTRA-ansvarlig i kommuner, fylkeskommuner og inter(fylkes)kommunale selskap og samarbeid:

Utdypende informasjon:

Utskriftsversjoner av skjema og veiledninger vil bli tilgjengelige her i slutten av november 2021.

Lenker til veiledningene for fjorårets skjemaer her: Veiledninger til KOSTRA-skjemaer 2020.

 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 

Utskriftsversjoner av skjema og veiledninger vil bli tilgjengelige her i slutten av november 2021.

Lenker til veiledningene for fjorårets skjemaer her: Veiledninger til KOSTRA-skjemaer 2020.

 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 
 • Skjemaeksempel
 • Veiledning
 • Rettleiing 

Last ned programmet  (zip-fil)

Statistisk sentralbyrå har laget program for å kontrollere kvaliteten på data som innrapporteres til KOSTRA.

Programmet rapporterer eventuelle manglende eller inkonsistente data. Dette vil være en hjelp for kommunene eller dataleverandørene slik at de kan foreta de nødvendige korreksjoner i sine registre eller edb-systemer. Både oppgavegivere og Statistisk sentralbyrå vil spare tid og ressurser ved at data kontrolleres før de sendes.

Siste versjon: 30.11.2021

1.-19.11.2021

Testperiode for KOSTRA-innsendingene vedrørende rapporteringsåret 2021

25.11.2021

Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2021-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2022)
Versjon: KP.2021.11.5

Oppdateringer for 11 Sosial og 11C Kvalifiseringsstønad

30.11.2021 Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2021-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2022)
Versjon: KP.2021.11.6

Oppdateringer for Kostra regnskap, 11 Sosial og 11C Kvalifiseringsstønad

Les veiledning til kontrollprogrammene

 • Veiledning Barnevern
 • Brev til barnevernleder om rapportering
 • Kravspesifikasjon til kontrollprogram
 • Veiledning Barnevern skjema 8

Informasjon om inndelingsregler for virksomheter i Enhetsregisteret (ER) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) i SSB.  
Type virksomheter i Enhetsregisteret:

 • Fylkeskommunale virksomhet 
 • Kommunal virksomhet

Veiledning/retningslinjer om A-ordningen og innrapportering av lønns- og ansettelsesforhold finn dere på i altinn.no på denne lenken: https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Veiledning/ 
 

Liste over fredete bygg

Lister over bygg registrert oppført før 1850:

 • Østfold - Telemark
 • Aust-Agder - Finnmark Finmárku

Trenger du hjelp?

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.