Gå til KOSTRA rapportering

Formål

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene som samles inn her blir publisert som grunnlagstall og indikatorer som gir innbyggere, media, kommunene selv, staten og andre interesserte mulighet for å få Informasjon om det meste av (fylkes-)kommunal tjenesteproduksjon.

Status for innrapportering

Dere kan sjekke status for deres rapporteringer på denne siden.

Meldinger fra skjemaportalen:

Dato Melding
1. - 21. november 2022 Portalen er åpen for testrapportering av 2022-tall.

Informasjon om rapportering

Den generelle informasjonen om rapporteringen av data for 2022 vil bli lagt ut nedenfor her 1. november 2022.

For informasjon om kontrollprogrammer og programmer til fagsystem for data som skal leveres som filuttrekk, se trekkspillmeny nedenfor.

Informasjonen blir også sendt til KOSTRA-ansvarlig i kommuner, fylkeskommuner og inter(fylkes)kommunale selskap og samarbeid:

Utdypende informasjon:

Her under utskriftsvennlige versjoner av veiledninger og skjema vil vi i løpet av høsten oppdatere innholdet sånn at det passer til rapporteringsåret 2022 (som skal rapporteres inn i 2023).

Her under utskriftsvennlige versjoner av veiledninger og skjema finner du materiale for rapporteringsåret 2021 (med innrapportering i 2022).

Trykk her for å laste ned programmet (zip-fil)

Statistisk sentralbyrå har laget program for å kontrollere kvaliteten på data som innrapporteres til KOSTRA.

Programmet rapporterer eventuelle manglende eller inkonsistente data. Dette vil være en hjelp for kommunene eller dataleverandørene slik at de kan foreta de nødvendige korreksjoner i sine registre eller edb-systemer. Både oppgavegivere og Statistisk sentralbyrå vil spare tid og ressurser ved at data kontrolleres før de sendes.

Siste versjon: 07.07.2022

07.07.2022 Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2022-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2023)
Versjon: KP.2022.06.30

Informasjon om inndelingsregler for virksomheter i Enhetsregisteret (ER) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) i SSB.
Type virksomheter i Enhetsregisteret:

Veiledning/retningslinjer om A-ordningen og innrapportering av lønns- og ansettelsesforhold finner dere på denne lenken (Altinn.no).

Dere finner det offentlige kartgrunnlaget (DOK) på geonorge.no (åpnes i ny fane).

Fjorårets rapportering

Her finner du innlogging til fjorårets KOSTRA-rapportering.

Trenger dere hjelp?

Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden. Alle spørsmål vedrørende kommunal tjenesterapportering skal gå til Statsforvalteren.