Gå til KOSTRA rapportering

Formål

De innsendte regnskapsdataene er et viktig bidrag i SSB sitt arbeid med å lage statistikkene:

kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter.

kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings fordringer og gjeld.

kvartalsvis nasjonalregnskap.

Status for rapporteringen

Det er åpent for prøverapportering av 2. kvartal (januarjuni). Innsending kan gjøres fra torsdag 7. juli kl 12. Frist for innsending er fredag 5. august.

Innlogging / PIN-kode

Brukernavnet er organisasjonsnummeret. Det skal brukes samme pinkode som ved årsrapporteringene for 2021.

Det er bevilgningsregnskap og balanse for kommune-/fylkeskassen som skal rapporteres. Regnskapsmaterialet skal være av typen ”hittil i år” – det skal akkumuleres fra og med januar til og med gjeldende kvartal. Rapportering bør ikke skje før alle forhold vedrørende perioden er blitt inkludert i regnskapet.

Det er ikke krav om at rapporteringen skal tilsvare et ferdig avstemt regnskap, og heller ikke at balansen skal være avsluttet med hensyn til fordeling på fond og memoriakonti.

Alle kommuner og fylkeskommuner.

Dersom det du har rapportert er feil / ufullstendig, skal du rapportere på nytt. Det er ikke nødvendig å rette forrige rapportering (den nye innsendingen vil automatisk bli "aktiv" hos oss og den tidligere rapporteringen vil settes som "inaktiv").

Ved opplasting av de aktuelle filene vil det nå ikke være mulig «å sende inn» filen dersom den inneholder ugyldige arter, funksjoner, kapitler og/eller sektorer.

Unntak her er art 690, funksjon 190 og funksjon 490. Eventuelle rader med slik verdi for art eller funksjon vil ikke være til hinder for å «sende inn» den opplastede filen.

"Prøverapportering" gjøres ved å logge inn, laste opp regnskapsfilene på vanlig måte og deretter velge "kontrollere" og så lese responsen fra systemet. Eneste forskjell fra ordinær rapportering er at du ikke har tilgang til "send inn-knappen".

  • Per 2. kvartal 2022 (jan-jun): Fredag 5. august (kan rapportere fra torsdag 7. juli kl 12.00).
  • Per 3. kvartal 2022 (jan-sep): Torsdag 20. oktober (kan rapportere fra torsdag 6. oktober kl 12.00).
  • Per 4. kvartal 2022 (jan-des): Fredag 20. januar (kan rapportere fra tirsdag 10. januar kl 12.00).
  • Per 1. kvartal 2023 (jan-mar): Torsdag 20. april (kan rapportere fra torsdag 6. april kl 12.00).

Trenger dere hjelp?

Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.