Gå til KOSTRA rapportering

Regnskapsdataene deres er viktige

Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger regnskapsdata for å kunne publisere disse statistikkene:

Kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Kvartalsvis nasjonalregnskap 

Dere skal rapportere bevilgningsregnskap og balanse for kommune-/fylkeskassen. Regnskapsmaterialet skal være av typen «hittil i år» – dere skal rapportere akkumulerte tall fra og med januar til og med gjeldende kvartal. Dere bør ikke rapportere før alle forhold som gjelder perioden har blitt med i regnskapet.
Det er ikke krav om at rapporteringen skal tilsvare et ferdig avstemt regnskap, og heller ikke at balansen skal være avsluttet med hensyn til fordeling på fond og memoriakonti.

Alle kommuner og fylkeskommuner.

Dersom det dere har rapportert er feil eller rapporten er ufullstendig, skal dere rapportere på nytt. Det er ikke nødvendig å rette forrige rapportering. Vi bruker den siste rapporteringen.

Fra og med 1. januar 2024 er det følgende endringer:

 • Funksjon 254 utgår og erstattes av funksjonene 257 og 258.
 • Funksjon 524 og 532 utgår.
 • Kapittel 41 utgår og erstattes av kapitlene 411 og 412.
 • Kapittel 43 utgår og erstattes av kapittel 431.
 • Kapittel 45 utgår og erstattes av kapitlene 451, 452, 453 og 454.

Dere prøverapporterer ved å logge inn, laste opp regnskapsfilene på vanlig måte, velge «kontrollere» og så lese responsen fra systemet. Eneste forskjell fra ordinær rapportering er at dere ikke har tilgang til «send inn»-knappen.

 • 1. kvartal 2024 (januar–mars): Lørdag 20. april (kan rapportere fra mandag 8. april kl. 12.00).
 • 2. kvartal 2024 (januar–juni): Mandag 5. august (kan rapportere fra fredag 5. juli kl. 12.00).
 • 3. kvartal 2024 (januar–september): Søndag 20. oktober (kan rapportere fra tirsdag 8. oktober kl. 12.00).
 • 4. kvartal 2024 (januar–desember): Mandag 20. januar (kan rapportere fra torsdag 9. januar kl. 12.00).

Datoer for rapporteringen

 • Prøverapportering av 1. kvartal 2024 er mulig fra 20. mars.
 • Innsending er mulig fra 8. april kl 12.
 • Frist for levering er 20. april. 

Innlogging / PIN-kode

Brukernavnet er organisasjonsnummeret.
Dere skal bruke samme pinkode som ved forrige kvartalsrapportering og som ved årsrapporteringene for 2023.

Trenger dere hjelp?

Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.