Konjunkturbarometer for industri og bergverk4. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Konjunkturbarometer for industri og bergverk - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
27. april 2012 1. kvartal 2012 Ytterligere bedring i hjemmemarkedet
30. januar 2017 4. kvartal 2016 Fortsatt svakt for leverandørindustrien
28. oktober 2016 3. kvartal 2016 Pessimisme i leverandørindustrien
29. juli 2016 2. kvartal 2016 Nedgangen i industriproduksjonen flater ut
28. april 2016 1. kvartal 2016 Fortsatt svake tall for industrien
28. januar 2016 4. kvartal 2015 Dystre utsikter for industrien
28. oktober 2015 3. kvartal 2015 Nedturen fortsetter i industrien
30. juli 2015 2. kvartal 2015 Negative signaler fra industrien
28. april 2015 1. kvartal 2015 Svake tall for industrien
28. januar 2015 4. kvartal 2014 Industriens optimisme dempes
28. oktober 2014 3. kvartal 2014 Venter utflating i industriproduksjonen
29. januar 2007 4. kvartal 2006 God stemning blant industrileiarane
27. oktober 2006 3. kvartal 2006 Positiv utvikling i eksportprisene
28. juli 2005 2. kvartal 2005 Stigende aktivitetsnivå i industrien
28. januar 2005 4. kvartal 2004 Norsk industri er på rett vei
28. april 2006 1. kvartal 2006 Høy aktivitet i verftsindustrien
28. april 2005 1. kvartal 2005 Positive signaler fra industrien
30. juli 2014 2. kvartal 2014 Moderat nedgang i sysselsettingen
30. april 2014 1. kvartal 2014 Høyere aktivitetsnivå i industrien
28. januar 2014 4. kvartal 2013 Bedret eksportmarked
28. oktober 2013 3. kvartal 2013 Økt etterspørsel i eksportmarkedet
31. juli 2013 2. kvartal 2013 Redusert innenlandsk etterspørsel
29. april 2013 1. kvartal 2013 Svikt i eksportordrer bremser industrien
28. januar 2013 4. kvartal 2012 Større bransjevise forskjeller i industrien
30. oktober 2012 3. kvartal 2012 Ordrebeholdningen stoppet å vokse
1. august 2012 2. kvartal 2012 Svakere vekst i industrien
27. januar 2012 4. kvartal 2011 Bransjevise forskjeller i industrien
28. oktober 2011 3. kvartal 2011 Signaler om redusert vekst i 4. kvartal
4. august 2011 2. kvartal 2011 Avventende i eksportmarkedet
29. april 2011 1. kvartal 2011 Flere sysselsatte i industrien
28. januar 2011 4. kvartal 2010 Økt aktivitet i industrien
5. august 1999 2. kvartal 1999 Dempa aktivitet i industrien
27. april 2000 1. kvartal 2000 Fortsatt svakt for industrien
28. oktober 1999 3. kvartal 1999 Motbør for industrien
27. juli 2000 2. kvartal 2000 Positivt for industrien
26. januar 2000 4. kvartal 1999 Få positive signaler for industrien
27. juli 2001 2. kvartal 2001 Dempet optimisme i industrien
25. januar 2001 4. kvartal 2000 Bransjevise forskjeller
26. oktober 2001 3. kvartal 2001 Negative signal frå industrien
26. april 2001 1. kvartal 2001 Optimisme i industrien
26. oktober 2000 3. kvartal 2000 Positivt og negativt for industrien
29. juli 2002 2. kvartal 2002 Venter ikke vekst i eksportprisene
25. januar 2002 4. kvartal 2001 Svak utvikling for deler av industrien
28. oktober 2002 3. kvartal 2002 Negative signal frå industrien
26. april 2002 1. kvartal 2002 Bedring for industrien
27. januar 2003 4. kvartal 2002 Industrien sliter i motbakke
28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Fleire industrileiarar med tru på framtida
28. april 2003 1. kvartal 2003 Fortsatt tøffe tak for industrien
28. januar 2004 4. kvartal 2003 Tro på stigende konjunkturer
28. juli 2003 2. kvartal 2003 Fortsatt svakt for industrien
28. oktober 2004 3. kvartal 2004 Betre, men skilnad bransjane imellom
28. april 2004 1. kvartal 2004 Oppgang i industrien
28. juli 2004 2. kvartal 2004 økt aktivitet i industrien
30. januar 2006 4. kvartal 2005 Gryende sysselsettingsvekst i industrien
28. oktober 2005 3. kvartal 2005 Auka investeringsvilje i industrien
28. juli 2006 2. kvartal 2006 Høy kapasitetsutnytting i industrien
28. januar 2008 4. kvartal 2007 Svakere vekst i produksjonsvolumet
27. juli 2007 2. kvartal 2007 Industrien ønsker større produksjonsevne
27. april 2007 1. kvartal 2007 Ressursvansker i industrien
29. oktober 2007 3. kvartal 2007 Høgt produksjonsvolum i industrien
28. oktober 2008 3. kvartal 2008 Taktskifte i industrien
28. april 2008 1. kvartal 2008 Noe lavere press i industrien
28. januar 2009 4. kvartal 2008 Dystre utsikter for industrien
28. juli 2008 2. kvartal 2008 Fortsatt vekst i industriproduksjonen
28. april 2009 1. kvartal 2009 Etterspørselssvikt gir lavere produksjon
28. januar 2010 4. kvartal 2009 Bransjevise forskjeller i industrien
28. juli 2009 2. kvartal 2009 Nedturen fortsetter i industrien
28. oktober 2009 3. kvartal 2009 Framleis svake tal for industrien
28. juli 2010 2. kvartal 2010 Fortsatt avventende i industrien
28. april 2010 1. kvartal 2010 Venter moderat vekst i produksjonsvolumet
28. oktober 2010 3. kvartal 2010 Gradvis bedring for industrien