Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen

10487: Inntekter og utgifter i statsbudsjettet, etter hovedpost (mill. kr) 1991 - 2021

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 31

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A. INNTEKTER I ALT , Salg av varer og tjenester , Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet ,

Valgt 0 av totalt 37

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statens petroleumsfond skiftet 1. januar 2006 navn til Statens pensjonsfond - Utland. Budsjettall for årene 2001-2006 ble endret 22.05.2007.

år

2018

Tall for 2018 og 2019 ble rettet 27.01.2020

2019

Tall for 2018 og 2019 ble rettet 27.01.2020

Brukerveiledning for statistikkbanken