Variabeldefinisjon

Skatter og avgifter

  English
Navn Skatter og avgifter
Definisjon Inneholder statsskatt på formue og inntekt, avgifter på omsetning, produksjon og driftsmidler, avgifter på arv, dokumenter og spill.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Statsregnskapets post 70-79 brukes til statsskatt på formue og inntekt, avgifter på omsetning, produksjon og driftsmidler, avgifter på arv, dokumenter, spill og andre fiskalavgifter. Alle slike inntekter føres under statsregnskapets kap. 5501-5599, skatter og avgifter. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller