Variabeldefinisjon

Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet

  English
Navn Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet
Definisjon Avskrivninger i statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet inneholder kap. 5440 post 30 i statsregnskapet (St.meld. nr.3). I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller