Variabeldefinisjon

Salg av varer og tjenester

  English
Navn Salg av varer og tjenester
Definisjon Salg av varer og tjenester under statsregnskapet benyttes for inntekt ved salg av varer og tjenester, f.eks salg av materiell, publikasjoner og andre varer, utleie av bygninger og anlegg, gårdsdrift o.l, div. oppdrag, skolepenger og kostpenger og de fleste former for gebyrer. Generelt kan en si at de betalingene som føres her er betalinger av ikke-fiskal karakter, og betalingen skal helt eller delvis være vederlag for den ytelse som blir gitt.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Salg av varer og tjenester inneholder statsregnskapets post 1-29. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller