Variabeldefinisjon

Andre overføringer

  English
Navn Andre overføringer
Definisjon Resterende overføringsutgifter i statsregnskapet. Omfatter bl.a overføringer til private f.eks enkeltpersoner, organisasjoner, private bedrifter mv., overføringer til statlige, kommunale og fylkeskommunale bedrifter som er organisert som selvstendige rettsubjekter, f.eks statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak. Overføringer til utlandet, f.eks tilskudd til internasjonale organisasjoner. Renteutgifter og tap på garantier og lån.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Inneholder resterende post 70-89 i statsregnskapet. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller