Variabeldefinisjon

Overføringer i alt

  English
Navn Overføringer i alt
Definisjon Inneholder skatter, avgifter og andre overføringer, f.eks overføringer fra andre statlige regnskaper, overføringer fra kommunenes forvaltningsbudsjetter, statsskatt på formue og inntekt, avgifter på omsetning, produksjon og driftsmidler, avgifter på arv, dokumenter, spill, renteinntekter og utbytte på aksjer, bøter, erstatninger, inndragninger, tilskudd og stønader.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Postene 50-89, skatter, avgifter og andre overføringer. Under her tilhører fem faste undergrupperinger: Postene 50-59 nyttes til overføringer fra andre statlige regnskaper, f.eks statlige fond. Postene 60-69 omfatter overføringer fra kommunenes forvaltnigsbudsjetter. Postene 70-79 brukes til statsskatt på formue og inntekt, avgifter på omsetning, produksjon og driftsmidler, avgifter på arv, dokumenter, spill og andre fiskalavgifter. Under postene 80-89 føres renteinntekter og utbytte på aksjer, bøter, erstetninger og inndragninger, tilskudd og stønader og tilbakebetalinger av gitte tilskudd. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller