Variabeldefinisjon

Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers

  English
Navn Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers
Definisjon Inneholder inntekter fra statens forretningsdrift for avskrivninger på statens kapital i statens forretningsdrift, avsetninger til investeringsmål, overføringer fra bedriftenes egne fond og andre fond.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers inneholder postene 30-39 i statsregnskapet (St.meld. nr.3). I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller