Variabeldefinisjon

Overføringer til kommuner og fylkeskommuner

  English
Navn Overføringer til kommuner og fylkeskommuner
Definisjon Overføringer til kommuner og fylkeskommuner omfatter statskassens overføringer til kommunenes og fylkeskommunenes forvaltningsbudsjetter. Dette dekker rammetilskuddene og øremerkede tilskudd som utbetales til spesielle tiltak innenfor denne sektoren.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Overføringer til kommuner og fylkeskommuner inneholder summen av statsregnskapets post 60-69. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller