Variabeldefinisjon

Nybygg mv. statens petroleumsvirksomhet

  English
Navn Nybygg mv. statens petroleumsvirksomhet
Definisjon Omfatter utgifter i petroleumsvirksomheten i forbindelse med bygg og anlegg, vedlikehold, ombygginger og utstyrsanskaffelser mv som er så betydelige at de har karakter av investering
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Nybygg, anlegg mv. statens petroleumsvirksomhet inneholder kap. 2440-2442, post 30-49. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller