Statlige finanser

Region A Statistikker

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
Dårligere driftsresultat i offentlige foretak

Det samlede driftsresultatet i offentlig eide ikke-finansielle foretak gikk ned fra 2019 til 2020. Driftsinntektene gikk ned i de fleste næringene, men nedgangen var tydeligst innen olje- og gassutvinning.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet statlige finanser.