Variabeldefinisjon

Renter og utbytte

  English
Navn Renter og utbytte
Definisjon Inneholder statsregnskapets renteinntekter og utbytte på aksjer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Renteinntekter og aksjeutbytte føres i statsregnskapet under post 80-89. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller