Variabeldefinisjon

Statens egne driftsutgifter i alt

  English
Navn Statens egne driftsutgifter i alt
Definisjon Inneholder ordinære driftsutgifter, som skal dekke utgifter til lønn, varer og tjenester, spesielle driftsutgifter, drift og vedlikehold og driftsresultat for forretningsdriften
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Statens egne driftsutgifter i alt er summen av statsregnskapets post 01-29. For statens egne driftsutgifter er følgende standardposter fastsatt: Post 01 Driftsutgifter skal dekke utgifter til lønn, varer og tjenester. Post 21 Spesielle driftsutgifter Post 23 Drift og vedlikehold Post 24 Driftsresultat for forretningsdriften Postene 01, 21 og 24 skal i tillegg inneholde en mer detaljert spesifikasjon i form av underposter. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller