Variabeldefinisjon

Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet

  English
Navn Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet
Definisjon Driftsresultatet i statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten. Inneholder driftsinntekter, driftsutgifter, lete- og feltutviklingsutgifter, avskrivninger og renter.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Kap. 5440 post 24 i statsregnskapet (St.meld. nr.3) viser driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller