Variabeldefinisjon

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

  English
Navn Arbeidsgiveravgift til folketrygden
Definisjon Inneholder innbetalt arbeidsgiveravgift til folketrygden.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Statsregnskapets kap. 5700, post 72, Arbeidsgiveravgift. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller