367365
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
367365
statistikk
2019-11-07T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

8 458

millioner kroner i underskudd før overføring fra Statens pensjonsfond utland i 3. kvartal 2019

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
3. kvartal 20183. kvartal 2019Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT324 043314 098-3,1
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet28 98119 317-33,3
Skatter og avgifter159 366157 806-1,0
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden106 191111 3074,8
Renter og utbytte15 21811 457-24,7
Andre inntekter14 28714 211-0,5
 
B. UTGIFTER I ALT294 048322 5569,7
Statens egne driftsutgifter i alt38 03739 1683,0
Nybygg, anlegg mv i alt16 24117 2966,5
Overføringer i alt239 770266 09211,0
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND29 995-8 458

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT324 043349 381359 889378 600314 098
Salg av varer og tjenester6 2408 5634 3394 7256 805
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet28 98132 22931 94526 33619 317
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet5 9276 4896 1565 5785 102
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers3911 835350545368
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg48436740197126
Overføringer i alt282 020299 898317 059341 219282 380
Skatter og avgifter159 366221 601184 590246 208157 806
Medlemspremier til folketrygden44 47928 48243 84929 98245 958
Arbeidsgiveravgift til folketrygden61 71232 06061 82233 29465 349
Renter og utbytte15 21816 0587 93129 51911 457
Overføringer fra andre statlige regnskaper0310220
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner352382355364366
Overføringer fra Norges bank0014 79800
Andre overføringer8931 2843 7141 8301 444
 
B. UTGIFTER I ALT294 048339 928356 948350 181322 556
Statens egne driftsutgifter i alt38 03755 20039 29945 41739 168
Lønn og godtgjørelser19 39721 68922 17425 04120 763
Varer og tjenester11 90619 68212 60513 63412 041
Andre driftsutgifter7 20312 8295 0207 3636 863
Driftsresultat i statens forretningsdrift-4691 000-500-621-499
Nybygg, anlegg mv i alt16 24121 60214 90817 29817 296
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet6 0305 7235 8046 2986 707
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers9621 4881 0931 3771 093
Nybygg, anlegg mv ellers9 24914 3918 0119 6239 496
Overføringer i alt239 770263 126302 741287 466266 092
Overføringer til andre statlige regnskaper16 5195 68627 19613 20318 388
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner54 38653 34666 47868 06756 105
Pensjoner, trygder mv, folketrygden114 022120 436112 502121 183118 778
Renteutgifter vedr. statsgjelden-2842 4302 6764 834127
Andre overføringer55 12781 22893 88980 17972 694
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND29 9959 4532 94128 419-8 458
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND12 45020 9087 80013 692-5 200
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER17 545-11 455-4 85914 727-3 258
 
F. NETTO UTLÅN MV-2 933-15 46212 170-2 652-3 686
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN6 34010 07411 16152 9400
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV-14 1386 06728 19035 561-428

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20162017201820192020
A. INNTEKTER I ALT1 162 4831 225 8881 350 5921 430 3971 446 428
Salg av varer og tjenester25 28619 27823 71423 83325 824
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet67 18886 620114 510107 90087 200
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet23 27724 64823 63622 10022 900
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 5112 8202 9702 8732 785
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg6329281 063516667
Overføringer i alt1 043 5891 091 5941 184 6991 273 1751 307 052
Skatter og avgifter659 444701 234776 326852 087865 580
Medlemspremier til folketrygden133 599137 747144 130150 700156 500
Arbeidsgiveravgift til folketrygden171 325175 773183 272191 800202 600
Renter og utbytte41 23341 37557 49657 33259 174
Overføringer fra andre statlige regnskaper941907125102
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 3431 3731 4521 4381 486
Andre overføringer9 96216 1767 6197 7937 710
 
B. UTGIFTER I ALT1 246 0921 280 8661 318 1451 377 0681 442 561
Statens egne driftsutgifter i alt182 574166 838172 236176 417186 986
Lønn og godtgjørelser81 95482 77385 02187 89094 101
Varer og tjenester52 84452 28254 95359 50161 728
Andre driftsutgifter48 11031 95932 69029 39031 834
Driftsresultat i statens forretningsdrift-334-176-428-364-677
Nybygg, anlegg mv i alt78 46169 87868 59076 21775 539
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet27 81526 56422 55527 00028 000
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers3 5223 2284 4744 5653 173
Nybygg, anlegg mv ellers47 12440 08641 56144 65244 366
Overføringer i alt985 0571 044 1501 077 3191 124 4341 180 036
Overføringer til andre statlige regnskaper54 44757 97160 62463 24764 829
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner216 899232 778237 589242 254251 027
Pensjoner, trygder mv, folketrygden437 087449 831460 219477 846497 650
Renteutgifter vedr. statsgjelden10 8258 83310 63610 48910 016
Andre overføringer265 799294 737308 251330 598356 514
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-83 609-54 97832 44753 3293 867
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-87 737-63 54725 44553 3283 867
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER4 1288 5697 00210
 
F. NETTO UTLÅN MV37 589-7 503-100 01962810 113
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN14 77850 95943 89976 5150
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV48 23934 887-63 12277 14210 113

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
Skatter på utvinning av petroleum26 34038 46721 76540 88322 639
Avgifter på utvinning av petroleum1183 985-882 668181
Netto kontantstrøm fra SDØE29 65333 76132 98426 30618 406
Utbytte fra Equinor4 3204 3914 4345 0885 222
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet60 43180 60459 09574 94546 449

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2015201620172018
Skatter på utvinning av petroleum103 67241 09365 049110 313
Avgifter på utvinning av petroleum6 4856 5136 1286 973
Netto kontantstrøm fra SDØE92 71766 45588 272118 687
Utbytte fra Equinor15 38210 7178 39814 984
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet218 256124 779167 847250 959

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB