335797
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
335797
statistikk
2018-11-08T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

30

milliarder kroner i overskudd før netto overføring til Statens pensjonsfond utland

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
3. kvartal 20173. kvartal 2018Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT281 043324 04315,3
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet16 51928 98175,4
Skatter og avgifter141 133159 36612,9
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden101 711106 1914,4
Renter og utbytte9 23815 21864,7
Andre inntekter12 44214 28714,8
 
B. UTGIFTER I ALT286 855294 0482,5
Statens egne driftsutgifter i alt36 60438 0373,9
Nybygg, anlegg mv i alt14 33016 24113,3
Overføringer i alt235 921239 7701,6
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-5 81229 995

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT281 043304 638335 796341 375324 043
Salg av varer og tjenester3 8427 9444 0424 8706 240
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet16 51921 71330 88322 41728 981
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet6 2505 9725 6865 5345 927
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers5571 605352392391
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg420-6276136484
Overføringer i alt253 455267 466294 757308 026282 020
Skatter og avgifter141 133194 037170 575224 784159 366
Medlemspremier til folketrygden42 72326 37741 85229 31744 479
Arbeidsgiveravgift til folketrygden58 98830 19357 79931 70161 712
Renter og utbytte9 2388 9226 00020 22015 218
Overføringer fra andre statlige regnskaper3894..410
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner320374350369352
Overføringer fra Norges bank0014 33300
Andre overføringer1 0157 4693 8481 594893
 
B. UTGIFTER I ALT286 855314 970345 906338 264294 048
Statens egne driftsutgifter i alt36 60452 71536 39642 60338 037
Lønn og godtgjørelser19 28321 03220 53923 39619 397
Varer og tjenester10 64118 67211 12912 23611 906
Andre driftsutgifter6 97611 7755 2457 4137 203
Driftsresultat i statens forretningsdrift-2961 236-517-442-469
Nybygg, anlegg mv i alt14 33023 73714 00216 74616 241
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet6 3386 4455 5865 2166 030
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers6911 1188911 134962
Nybygg, anlegg mv ellers7 30116 1747 52510 3969 249
Overføringer i alt235 921238 518295 508278 915239 770
Overføringer til andre statlige regnskaper17 2364 56925 40513 01416 519
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner48 23751 05060 04969 80954 386
Pensjoner, trygder mv, folketrygden110 559116 135108 701117 060114 022
Renteutgifter vedr. statsgjelden-8721 5852 4056 085-284
Andre overføringer60 76165 17998 94872 94755 127
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-5 812-10 332-10 1103 11129 995
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-10 400-14 037-6 000-1 91312 450
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER4 5883 705-4 1105 02417 545
 
F. NETTO UTLÅN MV3 262-6 936-62 762-18 863-2 933
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN00027 4856 340
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV-1 326-10 641-58 6523 598-14 138

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20152016201720182019
A. INNTEKTER I ALT1 227 4121 162 4831 225 8881 255 6641 430 397
Salg av varer og tjenester22 91625 28619 27816 77823 833
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet93 85567 18886 62076 900107 900
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet23 72723 27724 64822 20022 100
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 6492 5112 8202 3882 873
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg523632928618516
Overføringer i alt1 083 7421 043 5891 091 5941 136 7801 273 175
Skatter og avgifter703 299659 444701 234738 192852 087
Medlemspremier til folketrygden129 807133 599137 747144 613150 700
Arbeidsgiveravgift til folketrygden169 629171 325175 773182 205191 800
Renter og utbytte52 98841 23341 37548 27457 332
Overføringer fra andre statlige regnskaper185941904025
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 2631 3431 3731 4731 438
Andre overføringer16 1529 96216 1767 4837 793
 
B. UTGIFTER I ALT1 194 4651 246 0921 280 8661 327 9801 377 068
Statens egne driftsutgifter i alt167 382182 574166 838172 274176 417
Lønn og godtgjørelser78 50481 95482 77383 23287 890
Varer og tjenester49 35552 84452 28256 21759 501
Andre driftsutgifter40 11648 11031 95933 28429 390
Driftsresultat i statens forretningsdrift-593-334-176-459-364
Nybygg, anlegg mv i alt74 92278 46169 87871 66176 217
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet28 95527 81526 56425 00027 000
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers3 0453 5223 2284 3414 565
Nybygg, anlegg mv ellers42 92247 12440 08642 32044 652
Overføringer i alt952 161985 0571 044 1501 084 0451 124 434
Overføringer til andre statlige regnskaper51 41854 44757 97160 28163 247
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner207 122216 899232 778235 792242 254
Pensjoner, trygder mv, folketrygden420 460437 087449 831470 295477 846
Renteutgifter vedr. statsgjelden11 24910 8258 8338 87210 489
Andre overføringer261 912265 799294 737308 805330 598
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND32 947-83 609-54 978-72 31653 329
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND32 193-87 737-63 547-72 31753 328
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER7544 1288 56911
 
F. NETTO UTLÅN MV36 15337 589-7 503-62 451628
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN59 91914 77850 959076 515
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV95 31848 23934 887-62 45277 142

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Skatter på utvinning av petroleum15 37423 80214 97630 53126 340
Avgifter på utvinning av petroleum3213 3486022 269118
Netto kontantstrøm fra SDØE17 31022 17031 76123 51229 653
Utbytte fra Equinor4 2822 0982 1184 1554 320
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet37 28751 41849 45760 46760 431

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2014201520162017
Skatter på utvinning av petroleum170 050103 67241 09365 049
Avgifter på utvinning av petroleum6 1146 4856 5136 128
Netto kontantstrøm fra SDØE112 85792 71766 45588 272
Utbytte fra Equinor22 64615 38210 7178 398
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet311 667218 256124 779167 847

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB