367379
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
367379
statistikk
2019-08-22T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

28 419

millioner kroner i overskudd før overføring til Statens pensjonsfond utland i 2. kvartal 2019

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
2. kvartal 20182. kvartal 2019Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT341 375378 60010,9
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet22 41726 33617,5
Skatter og avgifter224 784246 2089,5
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden61 01863 2763,7
Renter og utbytte20 22029 51946,0
Andre inntekter12 93613 2612,5
 
B. UTGIFTER I ALT338 264350 1813,5
Statens egne driftsutgifter i alt42 60345 4176,6
Nybygg, anlegg mv i alt16 74617 2983,3
Overføringer i alt278 915287 4663,1
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND3 11128 419

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT341 375324 043349 381359 889378 600
Salg av varer og tjenester4 8706 2408 5634 3394 725
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet22 41728 98132 22931 94526 336
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet5 5345 9276 4896 1565 578
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers3923911 835350545
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg13648436740197
Overføringer i alt308 026282 020299 898317 059341 219
Skatter og avgifter224 784159 366221 601184 590246 208
Medlemspremier til folketrygden29 31744 47928 48243 84929 982
Arbeidsgiveravgift til folketrygden31 70161 71232 06061 82233 294
Renter og utbytte20 22015 21816 0587 93129 519
Overføringer fra andre statlige regnskaper41031022
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner369352382355364
Overføringer fra Norges bank00014 7980
Andre overføringer1 5948931 2843 7141 830
 
B. UTGIFTER I ALT338 264294 048339 928356 948350 181
Statens egne driftsutgifter i alt42 60338 03755 20039 29945 417
Lønn og godtgjørelser23 39619 39721 68922 17425 041
Varer og tjenester12 23611 90619 68212 60513 634
Andre driftsutgifter7 4137 20312 8295 0207 363
Driftsresultat i statens forretningsdrift-442-4691 000-500-621
Nybygg, anlegg mv i alt16 74616 24121 60214 90817 298
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet5 2166 0305 7235 8046 298
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers1 1349621 4881 0931 377
Nybygg, anlegg mv ellers10 3969 24914 3918 0119 623
Overføringer i alt278 915239 770263 126302 741287 466
Overføringer til andre statlige regnskaper13 01416 5195 68627 19613 203
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner69 80954 38653 34666 47868 067
Pensjoner, trygder mv, folketrygden117 060114 022120 436112 502121 183
Renteutgifter vedr. statsgjelden6 085-2842 4302 6764 834
Andre overføringer72 94755 12781 22893 88980 179
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND3 11129 9959 4532 94128 419
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-1 91312 45020 9087 80013 692
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER5 02417 545-11 455-4 85914 727
 
F. NETTO UTLÅN MV-18 863-2 933-15 46212 170-2 652
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN27 4856 34010 07411 16152 940
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV3 598-14 1386 06728 19035 561

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20162017201820182019
A. INNTEKTER I ALT1 162 4831 225 8881 350 5921 432 2271 430 397
Salg av varer og tjenester25 28619 27823 71424 26523 833
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet67 18886 620114 510107 900107 900
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet23 27724 64823 63622 10022 100
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 5112 8202 9702 8732 873
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg6329281 063516516
Overføringer i alt1 043 5891 091 5941 184 6991 274 5731 273 175
Skatter og avgifter659 444701 234776 326852 880852 087
Medlemspremier til folketrygden133 599137 747144 130150 714150 700
Arbeidsgiveravgift til folketrygden171 325175 773183 272191 806191 800
Renter og utbytte41 23341 37557 49657 90757 332
Overføringer fra andre statlige regnskaper94190713525
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 3431 3731 4521 4381 438
Andre overføringer9 96216 1767 6197 7937 793
 
B. UTGIFTER I ALT1 246 0921 280 8661 318 1451 378 9001 377 068
Statens egne driftsutgifter i alt182 574166 838172 236176 311176 417
Lønn og godtgjørelser81 95482 77385 02188 71687 890
Varer og tjenester52 84452 28254 95358 70559 501
Andre driftsutgifter48 11031 95932 69029 25429 390
Driftsresultat i statens forretningsdrift-334-176-428-364-364
Nybygg, anlegg mv i alt78 46169 87868 59075 98176 217
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet27 81526 56422 55527 00027 000
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers3 5223 2284 4744 5654 565
Nybygg, anlegg mv ellers47 12440 08641 56144 41644 652
Overføringer i alt985 0571 044 1501 077 3191 126 6081 124 434
Overføringer til andre statlige regnskaper54 44757 97160 62463 40563 247
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner216 899232 778237 589243 186242 254
Pensjoner, trygder mv, folketrygden437 087449 831460 219478 166477 846
Renteutgifter vedr. statsgjelden10 8258 83310 63610 48910 489
Andre overføringer265 799294 737308 251331 362330 598
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-83 609-54 97832 44753 32753 329
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-87 737-63 54725 44553 32853 328
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER4 1288 5697 002-11
 
F. NETTO UTLÅN MV37 589-7 503-100 019639628
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN14 77850 95943 89976 51576 515
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV48 23934 887-63 12277 15577 142

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
Skatter på utvinning av petroleum30 53126 34038 46721 76540 883
Avgifter på utvinning av petroleum2 2691183 985-882 668
Netto kontantstrøm fra SDØE23 51229 65333 76132 98426 306
Utbytte fra Equinor4 1554 3204 3914 4345 088
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet60 46760 43180 60459 09574 945

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2015201620172018
Skatter på utvinning av petroleum103 67241 09365 049110 313
Avgifter på utvinning av petroleum6 4856 5136 1286 973
Netto kontantstrøm fra SDØE92 71766 45588 272118 687
Utbytte fra Equinor15 38210 7178 39814 984
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet218 256124 779167 847250 959

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB