367375
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
367375
statistikk
2019-05-23T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

2 941

millioner kroner i overskudd før overføring til Statens pensjonsfond utland i 1. kvartal 2019

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
1. kvartal 20181. kvartal 2019Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT335 796359 8897,2
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet30 88331 9453,4
Skatter og avgifter170 575184 5908,2
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden99 651105 6716,0
Renter og utbytte6 0007 93132,2
Andre inntekter28 68729 7523,7
 
B. UTGIFTER I ALT345 906356 9483,2
Statens egne driftsutgifter i alt36 39639 2998,0
Nybygg, anlegg mv i alt14 00214 9086,5
Overføringer i alt295 508302 7412,4
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-10 1102 941

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT335 796341 375324 043349 381359 889
Salg av varer og tjenester4 0424 8706 2408 5634 339
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet30 88322 41728 98132 22931 945
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet5 6865 5345 9276 4896 156
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers3523923911 835350
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg7613648436740
Overføringer i alt294 757308 026282 020299 898317 059
Skatter og avgifter170 575224 784159 366221 601184 590
Medlemspremier til folketrygden41 85229 31744 47928 48243 849
Arbeidsgiveravgift til folketrygden57 79931 70161 71232 06061 822
Renter og utbytte6 00020 22015 21816 0587 931
Overføringer fra andre statlige regnskaper..410310
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner350369352382355
Overføringer fra Norges bank14 33300014 798
Andre overføringer3 8481 5948931 2843 714
 
B. UTGIFTER I ALT345 906338 264294 048339 928356 948
Statens egne driftsutgifter i alt36 39642 60338 03755 20039 299
Lønn og godtgjørelser20 53923 39619 39721 68922 174
Varer og tjenester11 12912 23611 90619 68212 605
Andre driftsutgifter5 2457 4137 20312 8295 020
Driftsresultat i statens forretningsdrift-517-442-4691 000-500
Nybygg, anlegg mv i alt14 00216 74616 24121 60214 908
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet5 5865 2166 0305 7235 804
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers8911 1349621 4881 093
Nybygg, anlegg mv ellers7 52510 3969 24914 3918 011
Overføringer i alt295 508278 915239 770263 126302 741
Overføringer til andre statlige regnskaper25 40513 01416 5195 68627 196
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner60 04969 80954 38653 34666 478
Pensjoner, trygder mv, folketrygden108 701117 060114 022120 436112 502
Renteutgifter vedr. statsgjelden2 4056 085-2842 4302 676
Andre overføringer98 94872 94755 12781 22893 889
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-10 1103 11129 9959 4532 941
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-6 000-1 91312 45020 9087 800
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER-4 1105 02417 545-11 455-4 859
 
F. NETTO UTLÅN MV-62 762-18 863-2 933-15 46212 170
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN027 4856 34010 07411 161
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV-58 6523 598-14 1386 06728 190

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20162017201820182019
A. INNTEKTER I ALT1 162 4831 225 8881 350 5921 432 2271 430 397
Salg av varer og tjenester25 28619 27823 71424 26523 833
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet67 18886 620114 510107 900107 900
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet23 27724 64823 63622 10022 100
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 5112 8202 9702 8732 873
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg6329281 063516516
Overføringer i alt1 043 5891 091 5941 184 6991 274 5731 273 175
Skatter og avgifter659 444701 234776 326852 880852 087
Medlemspremier til folketrygden133 599137 747144 130150 714150 700
Arbeidsgiveravgift til folketrygden171 325175 773183 272191 806191 800
Renter og utbytte41 23341 37557 49657 90757 332
Overføringer fra andre statlige regnskaper94190713525
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 3431 3731 4521 4381 438
Andre overføringer9 96216 1767 6197 7937 793
 
B. UTGIFTER I ALT1 246 0921 280 8661 318 1451 378 9001 377 068
Statens egne driftsutgifter i alt182 574166 838172 236176 311176 417
Lønn og godtgjørelser81 95482 77385 02188 71687 890
Varer og tjenester52 84452 28254 95358 70559 501
Andre driftsutgifter48 11031 95932 69029 25429 390
Driftsresultat i statens forretningsdrift-334-176-428-364-364
Nybygg, anlegg mv i alt78 46169 87868 59075 98176 217
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet27 81526 56422 55527 00027 000
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers3 5223 2284 4744 5654 565
Nybygg, anlegg mv ellers47 12440 08641 56144 41644 652
Overføringer i alt985 0571 044 1501 077 3191 126 6081 124 434
Overføringer til andre statlige regnskaper54 44757 97160 62463 40563 247
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner216 899232 778237 589243 186242 254
Pensjoner, trygder mv, folketrygden437 087449 831460 219478 166477 846
Renteutgifter vedr. statsgjelden10 8258 83310 63610 48910 489
Andre overføringer265 799294 737308 251331 362330 598
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-83 609-54 97832 44753 32753 329
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-87 737-63 54725 44553 32853 328
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER4 1288 5697 002-11
 
F. NETTO UTLÅN MV37 589-7 503-100 019639628
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN14 77850 95943 89976 51576 515
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV48 23934 887-63 12277 15577 142

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
Skatter på utvinning av petroleum14 97630 53126 34038 46721 765
Avgifter på utvinning av petroleum6022 2691183 985-88
Netto kontantstrøm fra SDØE31 76123 51229 65333 76132 984
Utbytte fra Equinor2 1184 1554 3204 3914 434
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet49 45760 46760 43180 60459 095

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2015201620172018
Skatter på utvinning av petroleum103 67241 09365 049110 313
Avgifter på utvinning av petroleum6 4856 5136 1286 973
Netto kontantstrøm fra SDØE92 71766 45588 272118 687
Utbytte fra Equinor15 38210 7178 39814 984
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet218 256124 779167 847250 959

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB