406157
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
406157
statistikk
2020-08-25T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-114 258

millioner kroner i underskudd før overføring fra Statens pensjonsfond utland i 2. kvartal 2020

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
2. kvartal 20192. kvartal 2020Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT378 600297 964-21,3
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet26 3368 311-68,4
Skatter og avgifter246 208218 227-11,4
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden63 27641 435-34,5
Renter og utbytte29 51916 484-44,2
Andre inntekter13 26113 5071,9
 
B. UTGIFTER I ALT350 181412 22217,7
Statens egne driftsutgifter i alt45 41745 8681,0
Nybygg, anlegg mv i alt17 29819 90415,1
Overføringer i alt287 466346 45020,5
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND28 419-114 258

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT378 600314 098354 820361 447297 964
Salg av varer og tjenester4 7256 8059 7336 2216 071
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet26 33619 31719 77726 1188 311
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet5 5785 1025 8385 7394 973
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers5453681 834460407
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg19712623612194
Overføringer i alt341 219282 380317 402322 788278 108
Skatter og avgifter246 208157 806239 905179 643218 227
Medlemspremier til folketrygden29 98245 95828 71944 46929 324
Arbeidsgiveravgift til folketrygden33 29465 34933 78865 40512 111
Renter og utbytte29 51911 45713 3929 32016 484
Overføringer fra andre statlige regnskaper22043-40
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner364366386355369
Overføringer fra Norges bank00019 7060
Andre overføringer1 8301 4441 1693 8941 593
 
B. UTGIFTER I ALT350 181322 556348 430383 877412 222
Statens egne driftsutgifter i alt45 41739 16854 60841 29745 868
Lønn og godtgjørelser25 04120 76322 80422 77325 263
Varer og tjenester13 63412 04120 43013 45213 487
Andre driftsutgifter7 3636 86310 0895 5238 034
Driftsresultat i statens forretningsdrift-621-4991 285-451-916
Nybygg, anlegg mv i alt17 29817 29624 49715 35619 904
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet6 2986 7077 5227 2227 005
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers1 3771 0931 0738541 067
Nybygg, anlegg mv ellers9 6239 49615 9027 28011 832
Overføringer i alt287 466266 092269 325327 224346 450
Overføringer til andre statlige regnskaper13 20318 3885 03827 79631 602
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner68 06756 10552 68865 45977 327
Pensjoner, trygder mv, folketrygden121 183118 778124 990119 245140 500
Renteutgifter vedr. statsgjelden4 8341272 1593 0644 126
Andre overføringer80 17972 69484 450111 66092 895
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND28 419-8 4586 390-22 430-114 258
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND13 692-5 20012 058-62 470-107 458
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER14 727-3 258-5 66840 040-6 800
 
F. NETTO UTLÅN MV-2 652-3 6862 20361 6763 570
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN52 9400000
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV35 561-4287 87121 63610 370

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20172018201920192020
A. INNTEKTER I ALT1 225 8881 350 5921 407 4071 432 2271 446 478
Salg av varer og tjenester19 27823 71425 60324 26525 874
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet86 620114 51097 376107 90087 200
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet24 64823 63622 67422 10022 900
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 8202 9703 0972 8732 785
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg9281 063600516667
Overføringer i alt1 091 5941 184 6991 258 0571 274 5731 307 052
Skatter og avgifter701 234776 326828 508852 880865 580
Medlemspremier til folketrygden137 747144 130148 508150 714156 500
Arbeidsgiveravgift til folketrygden175 773183 272194 253191 806202 600
Renter og utbytte41 37557 49662 29857 90759 174
Overføringer fra andre statlige regnskaper190716535102
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 3731 4521 4701 4381 486
Andre overføringer16 1767 6198 1577 7937 710
 
B. UTGIFTER I ALT1 280 8661 318 1451 378 1161 378 9001 442 610
Statens egne driftsutgifter i alt166 838172 236178 493176 311185 897
Lønn og godtgjørelser82 77385 02190 78388 71693 379
Varer og tjenester52 28254 95358 71058 70561 349
Andre driftsutgifter31 95932 69029 33529 25431 846
Driftsresultat i statens forretningsdrift-176-428-335-364-677
Nybygg, anlegg mv i alt69 87868 59073 99975 98175 443
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet26 56422 55526 33127 00028 000
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers3 2284 4744 6364 5653 173
Nybygg, anlegg mv ellers40 08641 56143 03244 41644 270
Overføringer i alt1 044 1501 077 3191 125 6241 126 6081 181 270
Overføringer til andre statlige regnskaper57 97160 62463 82463 40564 802
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner232 778237 589243 338243 186252 251
Pensjoner, trygder mv, folketrygden449 831460 219477 454478 166497 650
Renteutgifter vedr. statsgjelden8 83310 6369 79610 48910 016
Andre overføringer294 737308 251331 212331 362356 551
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-54 97832 44729 29153 3273 868
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-63 54725 44528 35053 3283 867
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER8 5697 002941-11
 
F. NETTO UTLÅN MV-7 503-100 0198 03663910 113
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN50 95943 89964 10176 5150
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV34 887-63 12271 19677 15510 112

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
Skatter på utvinning av petroleum40 88322 63948 21416 28632 304
Avgifter på utvinning av petroleum2 6681814 116-652 658
Netto kontantstrøm fra SDØE26 30618 40618 78325 2526 901
Utbytte fra Equinor5 0885 2225 3135 4116 089
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet74 94546 44976 42646 88447 952

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2016201720182019
Skatter på utvinning av petroleum41 09365 049110 313133 501
Avgifter på utvinning av petroleum6 5136 1286 9736 878
Netto kontantstrøm fra SDØE66 45588 272118 68796 479
Utbytte fra Equinor10 7178 39814 98420 057
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet124 779167 847250 959256 915

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB