Variabeldefinisjon

Renteutgifter vedr. statsgjelden

  English
Navn Renteutgifter vedr. statsgjelden
Definisjon Omfatter renter og provisjon m.m på innenlandsk statsgjeld og renter og provisjon m.m på utenlandsk statsgjeld.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Inneholder statsregnskapets kap. 1650, post 89, renter og provisjon m.m på innenlandsk statsgjeld og kap. 1660, post 88, renter og provisjon m.m på utenlandsk statsgjeld. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller