Variabeldefinisjon

Overføringer til andre statlige regnskaper

  English
Navn Overføringer til andre statlige regnskaper
Definisjon Overføringer til andre statlige regnskaper omfatter bl.a overføringer til statlige fond, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, overføring til Svalbardbudsjettet og andre avsetninger.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Overføringer til andre statlige regnskaper inneholder summen av statsregnskapets post 50-59. Disse postene brukes bl.a for overføringer til statlige fond, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, overføring til Svalbardbudsjettet og andre avsetninger. Postene anvendes også til kongehusets utgifter til offisielle oppgaver, organisasjon og infrastruktur. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller