Variabeldefinisjon

Driftsresultat i statens forretningsdrift

  English
Navn Driftsresultat i statens forretningsdrift
Definisjon Driftsresultatet for forretningsdriften inneholder bl.a driftsinntekter, driftsutgifter, avskrivninger og renter av statens kapital. Driften av forretningen nettobudsjetteres, mens investeringene bruttobudsjetteres som for vanlige virksomheter.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Driftsresultatet i statens forertningsdrift inneholder post 24 i kap. 2445-2490 i statsregnskapet. I referansen http://www.ssb.no/statsregn er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller