Variabeldefinisjon

Andre inntekter i samband med bygg og anlegg

  English
Navn Andre inntekter i samband med bygg og anlegg
Definisjon Inneholder inntekter i samband med nybygg, anlegg mv., blant annet salg av fast eiendom, tilskudd og refusjoner i samband med statens bygge- og anleggsarbeider fra statlige særregnskap, kommuner og andre.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Postene 30-39 i statsregnskapet gjelder inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. Postene 40-49 er reservert for salg av fast eiendom, tilskudd og refusjoner i samband med statens bygge- og anleggsarbeider fra statlige særregnskap, kommuner og andre. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller