Variabeldefinisjon

Varer og tjenester

  English
Navn Varer og tjenester
Definisjon Inneholder statsregnskapets utgifter til varer og tjenester, maskiner, inventar, utstyr, forbruksmateriell, reiseutgifter, kontor- og konsulenttjenester, vedlikehold og drift av maskiner, transportmidler m.m., vedlikehold av bygg og anlegg, bygningers drift og lokalleie.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Statens utgifter til varer og tjenester inkluderer alle underpostene 21-29 under post 01 i statsregnskapet. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller