Variabeldefinisjon

Overføringer fra andre statlige regnskaper

  English
Navn Overføringer fra andre statlige regnskaper
Definisjon Inneholder overføringer fra andre statlige regnskaper, f.eks statlige fond.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Postene 50-59 i statsregnskapet nyttes til overføringer fra andre statlige regnskaper, f.eks statlige fond. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller