Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen

10486: Inntekter og utgifter i statsregnskapet, etter hovedpost (mill. kr) 1985 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985 , 1986 , 1987 ,

Valgt 1 av totalt 36

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A. INNTEKTER I ALT , Salg av varer og tjenester , Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet ,

Valgt 0 av totalt 37

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statens petroleumsfond skiftet 1. januar 2006 navn til Statens pensjonsfond - Utland. Budsjettall for årene 2001-2006 ble endret 22.05.2007.