Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

06467: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype (avslutta serie) 2005 - 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hushaldstype
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrkesinntekter (kr) , Lønnsinntekter (kr) , Netto næringsinntekter (kr) ,

Valgt 1 av totalt 34

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

hushaldstype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle husholdninger , Aleneboende under 30 år , Aleneboende 30-44 år ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Aleneboende barn under 18 år er tatt ut av datagrunnlaget. De fleste av disse er trolig feilklassifisert på grunn av mangler i datagrunnlaget. Dette kan være personer under 18 år som bor sammen med andre voksne enn foreldrene, for eksempel fosterbarn og barn bosatt på barnehjem eller lignende.

Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.

Brukerveiledning for statistikkbanken