Variabeldefinisjon

Skattepliktige overføringer

  English
Navn Skattepliktige overføringer
Definisjon Skattepliktige overføringer omfatter pensjoner fra folketrygden, tjenestepensjon, dagpenger ved arbeidsledighet og mottatte bidrag.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2005-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter mottatte overføringer i løpet av kalenderåret. Fra og med inntektsåret 2006 trekkes sykepenger og fødselspenger fra yrkesinntekt og legges til skattepliktige overføringer i den offisielle statistikken.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Pensjoner fra folketrygden
Tjenestepensjoner
Dagpenger ved arbeidsledighet
Mottatte bidrag
Skattepliktige overføringer
Versjon Skattepliktige overføringer
Lenket til Statistikkbanktabeller