Variabeldefinisjon

Andre skattefrie overføringer

  English
Navn Andre skattefrie overføringer
Definisjon Omfatter mottatt barnebidrag underlagt offentlig avtale, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad til enslige forsørgere og yrkesskadeerstatning med videre i løpet av kalenderåret.
Gyldig fra 2004-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller