Variabeldefinisjon

Grunn- og hjelpestønad

  English
Navn Grunn- og hjelpestønad
Definisjon Grunnstønad skal dekke visse varige og nødvendige sykdomsutgifter som ikke dekkes av det offentlige på vanlig måte. Hjelpestønad skal dekke utgifter til personer med behov for særskilt tilsyn eller pleie i huset.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter grunn- og hjelpestønad mottatt i løpet av kalenderåret.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller