Variabeldefinisjon

Negative overføringer

  English
Navn Negative overføringer
Definisjon Premie og tilskudd til privat og offentlig pensjonsordning i arbeidsforhold, pliktig underholdsbidrag og føderådsytelser utenfor jord- og skogbruk o.l.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter negative overføringer i løpet av kalenderåret.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller