Variabeldefinisjon

Andre kapitalinntekter

  English
Navn Andre kapitalinntekter
Definisjon Nettoinntekt ved utleie av fast eiendom utenom næring, avkastning på "sparedelen" av livsforsikring, inntekter fra utlandet og andre uspesifiserte kapitalinntekter i løpet av kalenderåret.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Andre kapitalinntekter er summen av selvangivelsens post 2.8.4, post 3.1.3, post 3.1.6, post 3.1.8 og post 3.1.8.1.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller