Variabeldefinisjon

Pensjoner fra folketrygden

  English
Navn Pensjoner fra folketrygden
Definisjon Omfatter egne pensjoner og ytelser fra folketrygden inkl. ektefelletillegg og barnepensjon til barn som er 16 år eller yngre.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter mottatte pensjoner og ytelser fra folketrygden i løpet av kalenderåret.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller