Statsregnskapets inntekter og utgifter

03730: Inntekter og utgifter i statsregnskapet, etter hovedpost (mill. kr) 1985K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

hovedpost Velg minst en verdi

Totalt 37 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 141 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.05.2020
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Aina Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 666
ajn@ssb.no

Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
coh@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
mill. kr
Referansetid
Beløp:
Utgangen av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statens petroleumsfond skiftet 1. januar 2006 navn til Statens pensjonsfond - Utland.

Brukerveiledning for statistikkbanken