Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen

03730: Inntekter og utgifter i statsregnskapet, etter hovedpost (mill. kr) 1985K1 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985K1 , 1985K2 , 1985K3 ,

Valgt 1 av totalt 146

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A. INNTEKTER I ALT , Salg av varer og tjenester , Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet ,

Valgt 0 av totalt 37

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statens petroleumsfond skiftet 1. januar 2006 navn til Statens pensjonsfond - Utland.