Variabellister

Oversikten viser SSB-data som er mye brukt til forskning. Hvert område har en egen variabelliste hvor man krysser av for variabler og årganger. Alle variabellister inneholder også definisjoner og kodelister.

Kontakt

Mikrodata til forskning

mikrodata@ssb.no

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42