Utlån av data til forskere

Statistisk sentralbyrå (SSB) låner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak.

Slik søker du

Dersom du er forsker tilknyttet en godkjent forskningsinstitusjon kan du søke om å låne data fra SSB. Alle søknader må være komplette for at de skal behandles. Du finner informasjon om søknader og hvilke vedlegg som må være med under Finn riktig søknadsskjema.

Når vi har mottatt en komplett søknad vil vi sende et tilbud med pris og tidspunkt for levering av dataene. Dette tilbudsbrevet må besvares innen to uker.

Etter at avtale er inngått, utveksles data mellom deg og SSB. Det er seks måneders reklamasjonsrett, og derfor viktig at man kontrollerer at leveransen samsvarer med bestillingen.

Dataene må slettes etter bruk, og innen fristen i avtalen utløper.


Ofte stilte spørsmål

Kontakt

Mikrodata til forskning

mikrodata@ssb.no

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42