Fra 2015 innhenter SSB data fra A-ordningen for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn og ledighet/arbeidsmarkedstiltak. For å bestille data om arbeidsmarkedet og lønn fra A-ordningen, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellisten for arbeid og lønn (XLSX). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om utlån av data.

For data som ligger bak årlig statistikk om sysselsetting og lønn vises til egne sider.

Data fra A-ordningen

A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. En viktig forskjell fra tidligere er at det foreligger data per måned og at alle månedene inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet.

Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken bygger fra 2015 på data fra A-ordningen, men er avgrenset til situasjonen i november som tidligere. Hvis man har behov for opplysninger om alle jobber i løpet av hele året, kan man få dette fra A-ordningen. Dokumentasjon av statistikkgrunnlaget for registerbasert sysselsetting har også relevans for data fra 2015 og fremover.

Lønnsstatistikk fra SSB er også basert på A-ordningen fra og med 2015. Publisert statistikk bygger på et utvalg av variabler fra A-ordningen som er tilrettelagt for statistikk.

I variabellisten for A-ordningen inngår opplysninger om sysselsetting, lønn og arbeidssøkere, for hver måned. Denne datasamlingen omfatter også variabler som ikke er revidert eller kvalitetssikret for bruk i statistikk fra SSB. Forskere utarbeider selv årsfiler og/eller forløp.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellistene finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du på de enkelte statistikkene innenfor området arbeid og lønn.

Dokumentasjon av produksjonsprosessen for data til arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk finner du her.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.