Byggeareal

Oppdatert: 14. mai 2021

Neste oppdatering: 19. mai 2021

Endring i antall igangsettingstillatelser fra samme kvartal året før
Kvartalvis registrerte igangsettingstillatelser (sesongjustert og ujustert)

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg dekkes også bygninger som er revet, brent ned eller gått tapt av andre årsaker.

Kontakt