381553
381553
faktaside
2019-04-25T10:40:00.000Z
no

Fakta om

Landskap i Norge

Innhold på siden

Arealtyper for Norge¹

¹Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen ² Områder med lav vegetasjon, fjell og viddeområder ³ Fjære- og gruntvannsområder, strandsoner, næringsrike vann og myrer med mer

Lurer du på hvor mye av Norges areal som er dekket av skog eller som er bebygd? Eller hvor stor andel av landet som er nasjonalpark? Dette og annet knyttet til arealbruk og arealressurser finner du svar på her.

Norges areal

Nøkkeltall

Norges areal¹

Norges areal¹

384485 km²

[ 2020 ]

¹Inkluderer Svalbard og Jan Mayen. Areal av land og ferskvann.

kilde: Areal av land og ferskvatn, Statistisk sentralbyrå

1 Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

2 Inkluderer ikke Færøyene og Grønland

Arealet til de nordiske landene

Areal i km²
Sverige 447425
Finland 338465
Norge¹ 323809
Island 103000
Danmark² 42944

Norges areal

Fastlands-Norge

323809 km²

[ 2020 ]

Svalbard

60299 km²

[ 2020 ]

Jan Mayen

377 km²

[ 2020 ]

Fylkenes arealer

2020
2020
Oslo 454.12
Rogaland 9377.10
Møre og Romsdal 14355.62
Agder 16434.12
Vestfold og Telemark 17465.92
Viken 24592.60
Vestland 33870.98
Nordland 38154.60
Trøndelag - Trööndelage 42201.60
Innlandet 52072.40
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 74829.69
Fylkenes arealer
2020
Oslo 454.12
Rogaland 9377.10
Møre og Romsdal 14355.62
Agder 16434.12
Vestfold og Telemark 17465.92
Viken 24592.60
Vestland 33870.98
Nordland 38154.60
Trøndelag - Trööndelage 42201.60
Innlandet 52072.40
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 74829.69

De største kommunene, etter areal i km²

Areal i km²
Areal i km²
Kautokeino 9707.35
Karasjok 5452.95
Porsanger 4872.58
Rana 4460.19
Tana 4051.35
Sør-Varanger 3971.42
Alta 3849.60
Lebesby 3459.42
Nordreisa 3437.57
Narvik 3432.17
De største kommunene, etter areal i km²
Areal i km²
Kautokeino 9707.35
Karasjok 5452.95
Porsanger 4872.58
Rana 4460.19
Tana 4051.35
Sør-Varanger 3971.42
Alta 3849.60
Lebesby 3459.42
Nordreisa 3437.57
Narvik 3432.17

De minste kommunene, etter areal i km²

2020
2020
Kvitsøy 6.29
Utsira 6.32
Fedje 9.27
Røst 10.12
Træna 16.51
Værøy 18.64
Randaberg 24.71
Giske 40.54
Bokn 47.17
Austrheim 57.56
De minste kommunene, etter areal i km²
2020
Kvitsøy 6.29
Utsira 6.32
Fedje 9.27
Røst 10.12
Træna 16.51
Værøy 18.64
Randaberg 24.71
Giske 40.54
Bokn 47.17
Austrheim 57.56

Slik fordeles fylkenes areal. Kvadratkilometer

Skog Åpen fastmark¹ Ferskvann Jordbruksareal Bart fjell, grus- og blokkmark Varig snø, is og bre Våtmark² Bebygd område
Skog Åpen fastmark¹ Ferskvann Jordbruksareal Bart fjell, grus- og blokkmark Varig snø, is og bre Våtmark² Bebygd område
Svalbard 0.00 14746.20 3006.42 0.00 4284.00 37453.49 1224.21 2.5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 19675.09 37662.24 3903.21 528.92 8039.04 254.67 4381.80 370.0
Nordland 10813.98 16762.47 2444.64 753.41 4695.93 881.19 1439.80 368.9
Trøndelag - Trööndelage 16595.83 15087.40 2779.49 1787.84 780.37 4.09 4563.11 591.5
Møre og Romsdal 4420.34 5885.28 543.12 611.71 1941.46 88.38 551.39 310.3
Vestland 8908.65 15273.61 1991.83 1013.74 4345.13 1184.12 610.32 575.2
Rogaland 2458.22 4192.76 819.87 1051.50 311.96 1.53 193.19 347.0
Agder 8509.47 4764.35 1507.39 369.89 232.15 0.00 684.29 362.5
Vestfold og Telemark 9512.60 4375.33 1576.28 709.38 298.25 0.84 508.64 481.8
Innlandet 25889.89 13854.56 2737.57 2195.13 2797.87 314.37 3378.57 904.4
Oslo 279.37 7.82 28.30 9.60 0.52 0.00 4.09 124.4
Viken 13979.41 3943.88 1852.60 2174.22 550.77 9.45 999.77 1082.1
Hele landet 121042.85 121809.70 20184.30 11205.33 23993.45 2738.64 17314.97 5518.2
Slik fordeles fylkenes areal. Kvadratkilometer
Skog Åpen fastmark¹ Ferskvann Jordbruksareal Bart fjell, grus- og blokkmark Varig snø, is og bre Våtmark² Bebygd område
Svalbard 0.00 14746.20 3006.42 0.00 4284.00 37453.49 1224.21 2.5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 19675.09 37662.24 3903.21 528.92 8039.04 254.67 4381.80 370.0
Nordland 10813.98 16762.47 2444.64 753.41 4695.93 881.19 1439.80 368.9
Trøndelag - Trööndelage 16595.83 15087.40 2779.49 1787.84 780.37 4.09 4563.11 591.5
Møre og Romsdal 4420.34 5885.28 543.12 611.71 1941.46 88.38 551.39 310.3
Vestland 8908.65 15273.61 1991.83 1013.74 4345.13 1184.12 610.32 575.2
Rogaland 2458.22 4192.76 819.87 1051.50 311.96 1.53 193.19 347.0
Agder 8509.47 4764.35 1507.39 369.89 232.15 0.00 684.29 362.5
Vestfold og Telemark 9512.60 4375.33 1576.28 709.38 298.25 0.84 508.64 481.8
Innlandet 25889.89 13854.56 2737.57 2195.13 2797.87 314.37 3378.57 904.4
Oslo 279.37 7.82 28.30 9.60 0.52 0.00 4.09 124.4
Viken 13979.41 3943.88 1852.60 2174.22 550.77 9.45 999.77 1082.1
Hele landet 121042.85 121809.70 20184.30 11205.33 23993.45 2738.64 17314.97 5518.2

Fordeling av bebygd areal

Areal i km²
Areal i km²
Boliger 1266.45
Fritidsboliger 450.69
Område for landbruk og fiske 519.21
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 461.07
Grønne områder, idretts- og sportsområder 243.79
Annen bebyggelse og anlegg 344.16
Vei 2232.87
Fordeling av bebygd areal
Areal i km²
Boliger 1266.45
Fritidsboliger 450.69
Område for landbruk og fiske 519.21
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 461.07
Grønne områder, idretts- og sportsområder 243.79
Annen bebyggelse og anlegg 344.16
Vei 2232.87

Du kan også se hvordan arealet fordeler seg i kommunene i vår nettjeneste Kommuneareal.

Arealet i din kommune

Skog

Nøkkeltall

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

37.4 %

[ 2020 ]

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Skogareal

Areal dekket av skog¹

121043 km²

[ 2020 ]

Produktivt skogareal

69985 km²

[ 2019 ]

Antall skogeiendommer

125164  eiendommer

[ 2019 ]

0.3 %

Endring fra året før

Skogeiendommer med aktiv jordbruksdrift

31014  eiendommer

[ 2019 ]

1.8 %

Endring fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
Tall i km². Innen skogbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

kilde: Skogeiendommer, Statistisk sentralbyrå

Jordbruk

Nøkkeltall

Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk

Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk

3.5 %

[ 2020 ]

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Jordbruksareal

Jordbruksareal¹

11205.33  km²

[ 2020 ]

Jordbruksareal i drift²

9863.98 km²

[ 2020 ]

Nydyrket jordbruksareal

28.13 km²

[ 2019 ]

13.2 %

Endring fra året før

Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei

3.66 km²

[ 2019 ]

5.7 %

Endring fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
² Kilde: Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, Statistisk sentralbyrå
Tall i km². Innen jordbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

kilde: Kommunal forvaltning av landbruksarealer, Statistisk sentralbyrå

Omdisponering¹ av dyrket jord

Omdisponering av dyrka jord
Omdisponering av dyrka jord
2006 8.02
2007 8.81
2008 8.59
2009 9.94
2010 7.14
2011 7.08
2012 6.99
2013 6.14
2014 5.96
2015 6.45
2016 6.67
2017 4.18
2018 3.88
2019 3.66
Omdisponering¹ av dyrket jord
Omdisponering av dyrka jord
2006 8.02
2007 8.81
2008 8.59
2009 9.94
2010 7.14
2011 7.08
2012 6.99
2013 6.14
2014 5.96
2015 6.45
2016 6.67
2017 4.18
2018 3.88
2019 3.66

Formål for omdisponering av areal. Prosent

2019
2019
Boligbebyggelse, inkludert uteoppholdsareal 24.3
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 37.7
Næringsbebyggelse / virksomhet 12.1
Offentlig eller privat tjenesteyting 5.1
Skogplanting 1.1
Grønnstruktur 3.7
Andre formål 16.1
Formål for omdisponering av areal. Prosent
2019
Boligbebyggelse, inkludert uteoppholdsareal 24.3
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 37.7
Næringsbebyggelse / virksomhet 12.1
Offentlig eller privat tjenesteyting 5.1
Skogplanting 1.1
Grønnstruktur 3.7
Andre formål 16.1

Boliger

Nøkkeltall

Andel av Norges areal som er dekket av boliger

Andel av Norges areal som er dekket av boliger

0.39 %

[ 2020 ]

Antall boligbygninger

2020
2020
Enebolig 1174481
Tomannsbolig 171080
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 172198
Boligblokk 41578
Bygning for bofellesskap 5325
Antall boligbygninger
2020
Enebolig 1174481
Tomannsbolig 171080
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 172198
Boligblokk 41578
Bygning for bofellesskap 5325

Byggetidspunkt for ulike boligtyper¹

Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk
Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk
1900 og tidligere 83048 10067 8185 44280
1901-1920 47728 11377 7334 20328
1921-1940 74419 19035 10841 45973
1941-1960 177224 51193 34834 71612
1961-1970 158853 19666 30271 73909
1971-1980 215253 18700 53221 83308
1981-1990 195212 23432 46710 44270
1991-2000 105844 20265 34539 45168
2001-2010 93674 25532 40296 101011
2011 og etter 70561 23885 38981 109188
Byggetidspunkt for ulike boligtyper¹
Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk
1900 og tidligere 83048 10067 8185 44280
1901-1920 47728 11377 7334 20328
1921-1940 74419 19035 10841 45973
1941-1960 177224 51193 34834 71612
1961-1970 158853 19666 30271 73909
1971-1980 215253 18700 53221 83308
1981-1990 195212 23432 46710 44270
1991-2000 105844 20265 34539 45168
2001-2010 93674 25532 40296 101011
2011 og etter 70561 23885 38981 109188

Boligbygging

Fullførte boliger Fullførte leiligheter
Fullførte boliger Fullførte leiligheter
1952 34895 32699
1953 37172 35140
1954 37805 35388
1955 34742 32128
1956 28926 27281
1957 28240 26515
1958 28493 26494
1959 28218 26566
1960 28380 26773
1961 30078 28260
1962 29887 27893
1963 30182 28658
1964 30864 28513
1965 29648 27585
1966 30421 28803
1967 33704 31055
1968 36156 33464
1969 36458 33034
1970 39446 36533
1971 40804 38461
1972 43578 40871
1973 44714 41989
1974 41557 39118
1975 43548 40990
1976 42681 41257
1977 38597 37550
1978 39605 38311
1979 37160 36165
1980 38092 37276
1981 34672 33884
1982 38465 37575
1983 32513 32164
1984 30866 30505
1985 26114 26014
1986 25784 25669
1987 28381 28233
1988 30406 30144
1989 27979 27835
1990 27120 26478
1991 21689 21511
1992 17789 17454
1993 15897 15252
1994 17836 17385
1995 19214 19059
1996 17905 17390
1997 18659 18416
1998 20659 20173
1999 19892 19172
2000 19534 19145
2001 23400 22881
2002 21744 21099
2003 21405 20648
2004 23609 23126
2005 29544 28398
2006 28554 28103
2007 30970 29677
2008 28640 28083
2009 21783 21238
2010 17832 17446
2011 20046 19067
2012 26267 25759
2013 28496 27305
2014 28100 27470
2015 28137 27160
2016 29394 27814
2017 31557 30628
2018 32844 32556
2019 30373 29982
Boligbygging
Fullførte boliger Fullførte leiligheter
1952 34895 32699
1953 37172 35140
1954 37805 35388
1955 34742 32128
1956 28926 27281
1957 28240 26515
1958 28493 26494
1959 28218 26566
1960 28380 26773
1961 30078 28260
1962 29887 27893
1963 30182 28658
1964 30864 28513
1965 29648 27585
1966 30421 28803
1967 33704 31055
1968 36156 33464
1969 36458 33034
1970 39446 36533
1971 40804 38461
1972 43578 40871
1973 44714 41989
1974 41557 39118
1975 43548 40990
1976 42681 41257
1977 38597 37550
1978 39605 38311
1979 37160 36165
1980 38092 37276
1981 34672 33884
1982 38465 37575
1983 32513 32164
1984 30866 30505
1985 26114 26014
1986 25784 25669
1987 28381 28233
1988 30406 30144
1989 27979 27835
1990 27120 26478
1991 21689 21511
1992 17789 17454
1993 15897 15252
1994 17836 17385
1995 19214 19059
1996 17905 17390
1997 18659 18416
1998 20659 20173
1999 19892 19172
2000 19534 19145
2001 23400 22881
2002 21744 21099
2003 21405 20648
2004 23609 23126
2005 29544 28398
2006 28554 28103
2007 30970 29677
2008 28640 28083
2009 21783 21238
2010 17832 17446
2011 20046 19067
2012 26267 25759
2013 28496 27305
2014 28100 27470
2015 28137 27160
2016 29394 27814
2017 31557 30628
2018 32844 32556
2019 30373 29982

Mer om bolig i Faktasiden om Bolig

Fritidsboliger

Nøkkeltall

Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger

Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger

0.14 %

[ 2020 ]

Nøkkeltall

Antall bygninger som brukes til fritidsboliger

Antall bygninger som brukes til fritidsboliger

470693 bygninger

[ 2020 ]

16780 bygninger

Endring fra fem år før

Fritidsboliger

Antall fritidsboliger (hytter, sommerhus o.l.)

437733  bygninger

[ 2020 ]

16443 bygninger

Endring fra fem år før

Antall helårsboliger benyttet som fritidsbolig

14461  bygninger

[ 2020 ]

492 bygninger

Endring fra fem år før

Antall våningshus benyttet som fritidsbolig

18499  bygninger

[ 2020 ]

155 bygninger

Endring fra fem år før

Mer om hytter og fritidsboliger finner du i Faktasiden om hytter og fritidsboliger

Tettsteder

Nøkkeltall

Andel som bor i tettsteder

Andel som bor i tettsteder

82.3 %

[ 2020 ]

8.6 prosentpoeng

Endring fra 25 år før

En hussamling er et tettsted hvis det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. 

kilde: Tettsteders befolkning og areal, Statistisk sentralbyrå

Andel som bor i tettsteder

2020
2020
Innlandet 59.2
Nordland 71.5
Møre og Romsdal 73.4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 73.6
Trøndelag - Trööndelage 75.1
Agder 79.5
Vestland 80.3
Vestfold og Telemark 82.4
Viken 87.4
Rogaland 88.4
Oslo 99.4
Hele landet 82.3
Andel som bor i tettsteder
2020
Innlandet 59.2
Nordland 71.5
Møre og Romsdal 73.4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 73.6
Trøndelag - Trööndelage 75.1
Agder 79.5
Vestland 80.3
Vestfold og Telemark 82.4
Viken 87.4
Rogaland 88.4
Oslo 99.4
Hele landet 82.3

Kommuner med størst andel som bor i tettsteder

2020
2020
Oslo 99.4
Lørenskog 99.1
Bærum 98.8
Vardø 98.7
Båtsfjord 98.6
Bergen 97.8
Haugesund 97.6
Drammen 97.4
Trondheim 96.5
Rælingen 96.3
Kommuner med størst andel som bor i tettsteder
2020
Oslo 99.4
Lørenskog 99.1
Bærum 98.8
Vardø 98.7
Båtsfjord 98.6
Bergen 97.8
Haugesund 97.6
Drammen 97.4
Trondheim 96.5
Rælingen 96.3

Folkemengde

Antall bosatte i tettsteder

4416981  personer

[ 2020 ]

37.9 %

Endring fra 25 år før

Antall bosatte i spredtbygd strøk

940251  personer

[ 2020 ]

16.7 %

Endring fra 25 år før

Tett og spredt bosetting

Ukjent Spredtbygd strøk Tettbygd strøk
Ukjent Spredtbygd strøk Tettbygd strøk
1992 83973 1108276 3081385
1993 89282 1103605 3106280
1994 21954 1118521 3184340
1995 15633 1129059 3203718
1996 14585 1125519 3229853
1997 10910 1122386 3259418
1998 12287 1117334 3287978
1999 134901 1006076 3304352
2000 83193 998922 3396382
2001 58406 1025055 3419975
2002 26834 1022609 3474623
2003 22981 1014854 3514417
2004 20163 1020840 3536454
2005 18536 1027690 3560137
2006 15670 1016736 3607813
2007 13740 1012003 3655391
2008 13442 1000943 3722786
2009 9749 1009435 3780068
2011 13880 1007310 3899115
2012 16278 1011611 3957981
2013 22293 978344 4050638
2014 17804 976827 4114425
2015 19186 973812 4172804
2016 15560 968576 4229849
2017 14672 960461 4283184
2018 13056 954612 4327951
2019 10475 949123 4368614
2020 10348 940251 4416981
Tett og spredt bosetting
Ukjent Spredtbygd strøk Tettbygd strøk
1992 83973 1108276 3081385
1993 89282 1103605 3106280
1994 21954 1118521 3184340
1995 15633 1129059 3203718
1996 14585 1125519 3229853
1997 10910 1122386 3259418
1998 12287 1117334 3287978
1999 134901 1006076 3304352
2000 83193 998922 3396382
2001 58406 1025055 3419975
2002 26834 1022609 3474623
2003 22981 1014854 3514417
2004 20163 1020840 3536454
2005 18536 1027690 3560137
2006 15670 1016736 3607813
2007 13740 1012003 3655391
2008 13442 1000943 3722786
2009 9749 1009435 3780068
2011 13880 1007310 3899115
2012 16278 1011611 3957981
2013 22293 978344 4050638
2014 17804 976827 4114425
2015 19186 973812 4172804
2016 15560 968576 4229849
2017 14672 960461 4283184
2018 13056 954612 4327951
2019 10475 949123 4368614
2020 10348 940251 4416981

Arealtilgang

Kommunen med minst arealtilgang: Oslo

655 m²/person

[ 2020 ]

Kommunen med størst arealtilgang: Røyrvik

3437636 m²/person

[ 2020 ]

Mer om befolkning finner du i Faktasiden om befolkningen

Vann

Nøkkeltall

Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver

Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver

6.2 %

[ 2020 ]

Ferskvann

Areal av innsjøer

18510 km²

[ 2020 ]

Areal av elver

1674 km²

[ 2020 ]

De største innsjøene

Areal i km²
Altevatnet 79.7
Blåsjø 80.8
Limingen 92.3
Tunnsjøen 110.5
Snåsavatnet 122.1
Tyrifjorden 136.5
Randsfjorden 140.6
Femunden 203.4
Røssvatnet 218.2
Mjøsa 369.2

De lengste elvene

Lengde i km
Alta 240
Otra 245
Hallingdalselva/Snarumselva 258
Skiensvassdraget 273
Drammensvassdraget 308
Numedalslågen 356
Gudbrandslågen/Vorma 358
Pasvikelva 360
Tana 361
Glomma 619

Snø og is

Nøkkeltall

Andel av Norge som er dekket av snø og is

Andel av Norge som er dekket av snø og is

0.85 %

[ 2020 ]

De største isbreene i Fastlands-Norge

Areal i km²
Harbardsbreen 36
Øksfjordjøkelen 41
Okstindbreen 46
Myklebustbreen 50
Hardangerjøkulen 78
Blåmannsisen 87
Østre Svartisen 148
Søndre Folgefonni 172
Vestre Svartisen 221
Jostedalsbreen 486

Nøkkeltall

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

61.7 %

[ 2020 ]

De største isbreene på Svalbard

Areal i km²
Vestfonna 2455
Olav V Lands isbre 4150
Austfonna 8120

Vernede områder

Nøkkeltall

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark

8.3 %

[ 2019 ]

De største nasjonalparkene i Fastlands-Norge

Areal i km²
Jostedalsbreen 1310
Øvre Anárjohka 1390
Børgefjell 1447
Breheimen 1671
Dovrefjell-Sunndalsfjella 1693
Varangerhalvøya 1805
Blåfjella-Skjækerfjella 1924
Reinheimen 1969
Saltfjellet-Svartisen 2102
Hardangervidda 3422

Nøkkeltall

Andel av Svalbard som er nasjonalpark

Andel av Svalbard som er nasjonalpark

23.9 %

[ 2019 ]

Nasjonalparker på Svalbard

Areal i km²
Sør-Spitsbergen 5025
Nordvest-Spitsbergen 3683
Nordre Isfjorden 2050
Nordenskiöld Land 1207
Sassen-Bünsow Land 1157
Indre Wijdefjorden 745
Prins Karls Forland 616

Vernede områder

Antall nasjonalparker

47  nasjonalparker

[ 2019 ]

6.8 %

Endring fra fem år før

Antall naturreservat

2436  naturreservat

[ 2019 ]

14.4 %

Endring fra fem år før

Antall landskapsverneområder

195  landskapsverneområder

[ 2019 ]

3 %

Endring fra fem år før

Antall andre fredninger

463  andre fredninger

[ 2019 ]

3.3 %

Endring fra fem år før

Andre fredninger er dyrefredningsområder, plantefredningsområder, plante- og dyrefredningsområder, biotopvern etter viltloven og naturminner.

kilde: Vernede områder, Statistisk sentralbyrå

Vernede områder¹

Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Annet vern
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Annet vern
1975 5086.60 147.75 215.86 1.15
1976 5086.60 170.75 215.86 1.15
1977 5086.60 181.58 232.29 2.00
1978 5086.60 203.05 297.12 2.00
1979 5086.60 211.46 317.12 2.00
1980 6228.40 219.30 638.49 2.00
1981 9650.40 425.24 1488.80 3.70
1982 9650.40 475.05 1489.08 5.14
1983 9650.40 789.40 1614.48 6.85
1984 9650.40 819.13 1621.12 51.93
1985 9650.40 895.15 1795.24 51.93
1986 10453.40 919.44 2009.52 51.93
1987 10453.40 929.25 3174.44 55.76
1988 10453.40 1005.04 3177.01 64.06
1989 12558.40 1206.11 3863.87 64.06
1990 12558.40 1426.77 4228.82 102.39
1991 13788.40 1467.43 4552.52 106.08
1992 13788.40 1810.64 4642.40 107.31
1993 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1994 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1995 13788.40 2209.66 4658.67 107.76
1996 13788.40 2288.95 4671.17 108.69
1997 13788.40 2429.06 5063.03 110.52
1998 13868.40 2430.19 5063.03 110.52
1999 13868.40 2573.15 5068.43 110.52
2000 13868.40 2795.90 7798.25 93.25
2001 14930.00 2995.00 8278.00 93.00
2002 17022.00 3220.00 11393.00 97.00
2003 18394.55 3285.90 12284.05 124.06
2004 21650.00 3418.00 14071.00 125.00
2005 22193.18 3805.47 14162.60 126.54
2006 26778.27 4159.17 15077.09 412.23
2007 26777.92 4265.63 15074.49 432.11
2008 26774.16 4726.38 15217.44 426.71
2009 43940.40 29882.78 16291.40 441.08
2010 44319.04 30066.22 16288.44 441.21
2011 45405.06 30753.42 17321.51 403.44
2012 45634.68 31115.86 17281.06 401.87
2013 45650.32 31280.88 17273.88 402.00
2014 45649.53 31484.80 17273.16 401.27
2015 45654.36 31747.02 17245.72 401.15
2016 45664.40 31937.13 17233.52 401.22
2017 45663.05 32275.05 17230.57 401.01
2018 45954.39 32676.74 17278.34 408.07
2019 45959.53 32973.12 17261.89 408.05
Vernede områder¹
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Annet vern
1975 5086.60 147.75 215.86 1.15
1976 5086.60 170.75 215.86 1.15
1977 5086.60 181.58 232.29 2.00
1978 5086.60 203.05 297.12 2.00
1979 5086.60 211.46 317.12 2.00
1980 6228.40 219.30 638.49 2.00
1981 9650.40 425.24 1488.80 3.70
1982 9650.40 475.05 1489.08 5.14
1983 9650.40 789.40 1614.48 6.85
1984 9650.40 819.13 1621.12 51.93
1985 9650.40 895.15 1795.24 51.93
1986 10453.40 919.44 2009.52 51.93
1987 10453.40 929.25 3174.44 55.76
1988 10453.40 1005.04 3177.01 64.06
1989 12558.40 1206.11 3863.87 64.06
1990 12558.40 1426.77 4228.82 102.39
1991 13788.40 1467.43 4552.52 106.08
1992 13788.40 1810.64 4642.40 107.31
1993 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1994 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1995 13788.40 2209.66 4658.67 107.76
1996 13788.40 2288.95 4671.17 108.69
1997 13788.40 2429.06 5063.03 110.52
1998 13868.40 2430.19 5063.03 110.52
1999 13868.40 2573.15 5068.43 110.52
2000 13868.40 2795.90 7798.25 93.25
2001 14930.00 2995.00 8278.00 93.00
2002 17022.00 3220.00 11393.00 97.00
2003 18394.55 3285.90 12284.05 124.06
2004 21650.00 3418.00 14071.00 125.00
2005 22193.18 3805.47 14162.60 126.54
2006 26778.27 4159.17 15077.09 412.23
2007 26777.92 4265.63 15074.49 432.11
2008 26774.16 4726.38 15217.44 426.71
2009 43940.40 29882.78 16291.40 441.08
2010 44319.04 30066.22 16288.44 441.21
2011 45405.06 30753.42 17321.51 403.44
2012 45634.68 31115.86 17281.06 401.87
2013 45650.32 31280.88 17273.88 402.00
2014 45649.53 31484.80 17273.16 401.27
2015 45654.36 31747.02 17245.72 401.15
2016 45664.40 31937.13 17233.52 401.22
2017 45663.05 32275.05 17230.57 401.01
2018 45954.39 32676.74 17278.34 408.07
2019 45959.53 32973.12 17261.89 408.05

Strandsonen

Nøkkeltall

Strandsone påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark

Strandsone påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark

31.6 %

[ 2020 ]

Strandsonen er området fra kysten og 100 meter inn i landet.

kilde: Byggeaktivitet i strandsonen, Statistisk sentralbyrå

Strandsoneareal. Kvadratkilometer

Areal i km²
Areal i km²
Potensielt tilgjengelig strandsoneareal 2853418
Bygningsnært areal < 50 m 726478
Dyrket mark 496930
Vei og jernbane 92491
Strandsoneareal. Kvadratkilometer
Areal i km²
Potensielt tilgjengelig strandsoneareal 2853418
Bygningsnært areal < 50 m 726478
Dyrket mark 496930
Vei og jernbane 92491

Nøkkeltall

Bygninger i strandsonen

Bygninger i strandsonen

524536  bygninger

[ 2020 ]

8.6 %

Endring fra ti år før

Antall bygninger i strandsonen

2020
2020
Bolig 124527
Koie, seterhus og lignende 1556
Fritidsbolig 93448
Garasje, naust og uthus til bolig 224578
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19845
Fiskeri- og landbruksbygning 38322
Annen bygningstype 22260
Antall bygninger i strandsonen
2020
Bolig 124527
Koie, seterhus og lignende 1556
Fritidsbolig 93448
Garasje, naust og uthus til bolig 224578
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19845
Fiskeri- og landbruksbygning 38322
Annen bygningstype 22260

Bygninger i strandsonen¹

2020
2020
Oslo 2720
Vestfold og Telemark 33470
Viken 34253
Rogaland 42419
Agder 46641
Trøndelag - Trööndelage 48606
Møre og Romsdal 55452
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 63368
Nordland 71217
Vestland 126390
Bygninger i strandsonen¹
2020
Oslo 2720
Vestfold og Telemark 33470
Viken 34253
Rogaland 42419
Agder 46641
Trøndelag - Trööndelage 48606
Møre og Romsdal 55452
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 63368
Nordland 71217
Vestland 126390

Kommunene med flest bygninger i strandsonen

2020
2020
Bergen 14794
Øygarden 12331
Kristiansand 11133
Tromsø 10973
Stavanger 9853
Alver 9437
Ålesund 9136
Arendal 8182
Senja 7824
Karmøy 7661
Kommunene med flest bygninger i strandsonen
2020
Bergen 14794
Øygarden 12331
Kristiansand 11133
Tromsø 10973
Stavanger 9853
Alver 9437
Ålesund 9136
Arendal 8182
Senja 7824
Karmøy 7661

Vassdragssonen

Nøkkeltall

Bygninger langs vassdrag

Bygninger langs vassdrag

486025  bygninger

[ 2020 ]

6.9 %

Endring fra ti år før

Vassdragssonen er området fra innsjøer og større elver og 100 meter inn i landet.

kilde: Byggeaktivitet i strandsonen, Statistisk sentralbyrå

Antall bygninger langs vassdrag

2020
2020
Bolig 124961
Koie, seterhus og lignende 11603
Fritidsbolig 84825
Garasje og uthus til bolig 147054
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19617
Fiskeri- og landbruksbygning 73995
Annen bygningstype 23970
Antall bygninger langs vassdrag
2020
Bolig 124961
Koie, seterhus og lignende 11603
Fritidsbolig 84825
Garasje og uthus til bolig 147054
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 19617
Fiskeri- og landbruksbygning 73995
Annen bygningstype 23970

Bygninger langs vassdrag

2020
2020
Oslo 6959
Møre og Romsdal 22814
Rogaland 22924
Nordland 28027
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 29229
Vestfold og Telemark 36895
Agder 41405
Trøndelag - Trööndelage 58631
Vestland 67095
Innlandet 83927
Viken 88119
Bygninger langs vassdrag
2020
Oslo 6959
Møre og Romsdal 22814
Rogaland 22924
Nordland 28027
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 29229
Vestfold og Telemark 36895
Agder 41405
Trøndelag - Trööndelage 58631
Vestland 67095
Innlandet 83927
Viken 88119

Kommunene med flest bygninger langs vassdrag

2020
2020
Bergen 7884
Sunnfjord 7156
Oslo 6959
Voss 6337
Ringerike 6175
Orkland 5213
Drammen 5156
Kristiansand 4950
Steinkjer 4501
Trondheim 4441
Kommunene med flest bygninger langs vassdrag
2020
Bergen 7884
Sunnfjord 7156
Oslo 6959
Voss 6337
Ringerike 6175
Orkland 5213
Drammen 5156
Kristiansand 4950
Steinkjer 4501
Trondheim 4441

Karttjeneste

I SSBs karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet en detaljert oversikt over befolkning, tettsteder, boliger og landbruk i hele Norge. Velg temalag i høyremenyen for å velge tema.

Hurtigvalg:
Tettsteder
Boliger
Fritidsboliger
Landbruk
Strandsonen

 

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB