Byggeareal

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03723: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig (F) 1993M01 - 2024M06

Magnus Espeland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 27 40 08
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
12.07.2024 08:00
Igangsettingstillatelser boliger:
boliger
Igangsettingstillatelser bruksareal (1 000 m²):
1 000 m²
Boliger under arbeid:
boliger
Under arbeid, bruksareal (1 000 m²):
1 000 m²
Fullførte boliger:
boliger
Fullført bruksareal (1 000 m²):
1 000 m²
Igangsettingstillatelser boliger:
Slutten av måneden
Igangsettingstillatelser bruksareal (1 000 m²):
Slutten av måneden
Boliger under arbeid:
Slutten av måneden
Under arbeid, bruksareal (1 000 m²):
Slutten av måneden
Fullførte boliger:
Slutten av måneden
Fullført bruksareal (1 000 m²):
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993M01 , 1993M02 , 1993M03 ,

Valgt 1 av totalt 378

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2023m01-2023m07 er endret 19. september 2023. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel: Igangsettingstillatelser boliger , måned: 2003M04

Mangelfull registrering av boligbygg i Oslo kommune i april 2003.

statistikkvariabel: Boliger under arbeid , måned: 2010M06

Antall boliger (hovedsakelig hybler) som er registrert som bygg under arbeid ved utgangen av juni 2010 ligger på et lavere nivå enn tidligere på grunn av nye utarbeidingsrutiner fra eiendomsregisteret, Matrikkelen.