03723: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig (F) 1993M01 - 2020M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 329 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.06.2020
Kontakt
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
jma@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Igangsatte boliger:
boliger
Igangsatt bruksareal (1 000 m²):
1 000 m²
Boliger under arbeid:
boliger
Under arbeid, bruksareal (1 000 m²):
1 000 m²
Fullførte boliger:
boliger
Fullført bruksareal (1 000 m²):
1 000 m²
Referansetid
Igangsatte boliger:
Slutten av måneden
Igangsatt bruksareal (1 000 m²):
Slutten av måneden
Boliger under arbeid:
Slutten av måneden
Under arbeid, bruksareal (1 000 m²):
Slutten av måneden
Fullførte boliger:
Slutten av måneden
Fullført bruksareal (1 000 m²):
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for januar 2011 - november 2011 er endret 8. februar 2012.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel: Igangsatte boliger , måned: 2003M04
Mangelfull registrering av boligbygg i Oslo kommune i april 2003.
statistikkvariabel: Boliger under arbeid , måned: 2010M06
Antall boliger (hovedsakelig hybler) som er registrert som bygg under arbeid ved utgangen av juni 2010 ligger på et lavere nivå enn tidligere på grunn av nye utarbeidingsrutiner fra eiendomsregisteret, Matrikkelen.

Brukerveiledning for statistikkbanken