Byggeareal

Til toppen

03723: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig (F) 1993M01 - 2021M09

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993M01 , 1993M02 , 1993M03 ,

Valgt 1 av totalt 345

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for januar 2011 - november 2011 er endret 8. februar 2012.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel: Igangsatte boliger , måned: 2003M04

Mangelfull registrering av boligbygg i Oslo kommune i april 2003.

statistikkvariabel: Boliger under arbeid , måned: 2010M06

Antall boliger (hovedsakelig hybler) som er registrert som bygg under arbeid ved utgangen av juni 2010 ligger på et lavere nivå enn tidligere på grunn av nye utarbeidingsrutiner fra eiendomsregisteret, Matrikkelen.

statistikkvariabel: Under arbeid, bruksareal (1 000 m²) , måned: 2021M03

Tallene for mars 2021 ble for boliger under arbeid og bruksareal under arbeid rettet 28.04.2021.

statistikkvariabel: Boliger under arbeid , måned: 2021M03

Tallene for mars 2021 ble for boliger under arbeid og bruksareal under arbeid rettet 28.04.2021.