Rapporter 1999/28

Årsaker og konsekvenser

Kvalitetsendring i byggearealstatistikken

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kvalitetsendring i byggearealstatistikken. Årsaker og konsekvenser

Ansvarlig

Andreas Krüger Enge

Serie og -nummer

Rapporter 1999/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4727-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt