Rapporter 1999/30

Bruk av GIS for analyse og presentasjon

Kontroll av kvaliteten på to kjennemerker i GAB-registeret

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kontroll av kvaliteten på to kjennemerker i GAB-registeret. Bruk av GIS for analyse og presentasjon

Ansvarlig

Mona Takle

Serie og -nummer

Rapporter 1999/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4736-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt