Byggeareal

Til toppen

05808: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend 2000M01 - 2021M09

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valgt 1 av totalt 261

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Igangsatte boliger, ujustert

Tallene for januar 2011 - november 2011 er endret 8. februar 2012.

Igangsatt bruksareal til bolig (1 000 m²), ujustert

Tallene for januar 2011 - november 2011 er endret 8. februar 2012.