Bolig

Fakta om bolig

Går boligprisene opp eller ned? Hvordan bor vi i Norge, og hvor mange nye hjem bygger vi? Her er tallenes tale om nordmenns hus og hjem.

Eiere og leiere

Andel som eier egen bolig
Ikon for beboere per husholdning
Andel som eier egen bolig
2022
81,8
%
-0,5 prosentpoeng fra fem år før
Innvandring og boligeierskap

Artikkel / 11. mars 2022
Leietakere mindre fornøyd med livet

Personer som leier bolig har oftere levekårsproblemer enn eiere. Dette er særlig tilfellet for personer som leier senere i livet og for barnefamilier

Husene vi bor i

Enebolig,Tomannsbolig, rekkehus o.l.,Blokk,Annet
Enebolig
2022
54,6
%
Tomannsbolig, rekkehus o.l.
2022
21,8
%
Blokk
2022
20,4
%
Annet
2022
3,2
%
Antall rom i boligen

Antall kvadratmeter i eneboliger og blokkleiligheter

Artikkel / 18. juli 2017
Bolig og nærmiljø

Er boforholdene like gode rundt om i landet vårt? Hvilke grupper sliter på boligmarkedet?

Boligprisene

Gjennomsnittlige utgifter til bolig¹
ikon av hånd som slipper mynter
Gjennomsnittlige utgifter til bolig¹
2018
76 206
kroner per år
-3,2 % fra tre år før

¹Tallet er summen av alle utgifter til boliglån og husleie.

Utgifter til bolig etter landsdel

Artikkel / 25. april 2018
Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp

5 av 10 boligkjøpere i 20-årene har fått hjelp av foreldre eller svigerforeldre til finansieringen. Også blant boligkjøpere i 30-årene er det vanlig med foreldrehjelp.

Fast rente,Flytende rente

Renten på boliglån

Fast rente
Oktober 2023
3,05
%
-0,38 prosentpoeng fra samme måned året før
Flytende rente
Oktober 2023
5,47
%
2,08 prosentpoeng fra samme måned året før
Bankenes utlånsrente¹

¹Rente for alle typer lån, ikke bare boliglån
Selveier,Borettslag,Leier,Alle boliger

Andel som opplever boutgiftene som svært tyngende

Selveier
2018
3
%
Borettslag
2018
4
%
Leier
2018
12
%
Alle boliger
2018
5
%

Lurer du på hvilke kommuner som har eiendomsskatt?
Her kan du se hvilke kommuner som har eiendomsskatt, og hvilke kommuner som ikke har eiendomsskatt.

Dårlig plass i boligen

Andel som bor trangt¹

Trangboddhet

Ikon av leilighet tegning.
Andel som bor trangt¹
2022
9,7
%

¹Man bor trangt om husholdningen har flere personer enn rom, eller man bor alene på ett rom, og antall kvadratmeter i boligen er mindre enn 25 m2 per beboer.

Andel som bor trangt

Artikkel / 15. desember 2020
Innvandrere bor trangere

Innvandrere bor i snitt på mindre plass enn ikke-innvandrere. 8 prosent av ikke-innvandrere bor trangt, mot 23 prosent av alle innvandrere.

Boligbygging

Andelen av Norge som er dekket av boliger
Ikon av kakediagram
Andelen av Norge som er dekket av boliger
2023
0,39
%
Byggetidspunkt for utvalgte boligtyper¹

¹Boliger med ukjent byggeår er ikke tatt med
Antall nye boliger bygget

Pris på arbeidskraft og materialer i boligbygging. Prosentvis endring fra året før.

Faktasider