Bolig

Fakta om bolig

Går boligprisene opp eller ned? Hvordan bor vi i Norge, og hvor mange nye hjem bygger vi? Her er tallenes tale om nordmenns hus og hjem.

Eiere og leiere

Andel som eier egen bolig
Ikon for beboere per husholdning
Andel som eier egen bolig
2023
81,6
%
-0,6 prosentpoeng fra fem år før
Innvandring og boligeierskap

Artikkel / 11. mars 2022
Leietakere mindre fornøyd med livet

Personer som leier bolig har oftere levekårsproblemer enn eiere. Dette er særlig tilfellet for personer som leier senere i livet og for barnefamilier

Husene vi bor i

Enebolig,Tomannsbolig, rekkehus o.l.,Blokk,Annet
Enebolig
2023
54,3
%
Tomannsbolig, rekkehus o.l.
2023
21,9
%
Blokk
2023
20,7
%
Annet
2023
3,2
%
Antall rom i boligen

Antall kvadratmeter i eneboliger og blokkleiligheter

Artikkel / 18. juli 2017
Bolig og nærmiljø

Er boforholdene like gode rundt om i landet vårt? Hvilke grupper sliter på boligmarkedet?

Boligprisene

Gjennomsnittlige utgifter til bolig¹
ikon av hånd som slipper mynter
Gjennomsnittlige utgifter til bolig¹
2023
158 008
kroner per år
35,7 % fra tre år før

¹Tallet er total boutgift. For eiere omfatter total boutgift renter og avdrag på boliglån, fellesutgifter, boligforsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt og strøm og fyring. For leiere omfatter beløpet husleie, strøm og fyring.

Utgifter til bolig etter fylke

Artikkel / 14. desember 2023
En av fire får hjelp av foreldrene til boligkjøp

Siden 2012 har andelen som har kjøpt bolig siste 4 år holdt seg stabil. De aller fleste finansierer boligkjøp ved lån og mange får foreldrehjelp. Samtidig har det vært en økning i andel husholdninger som leier bolig.

Fast rente,Flytende rente

Renten på boliglån

Fast rente
Mars 2024
3,25
%
-0,47 prosentpoeng fra samme måned året før
Flytende rente
Mars 2024
5,84
%
1,54 prosentpoeng fra samme måned året før
Bankenes utlånsrente¹

¹Rente for alle typer lån, ikke bare boliglån
Selveier,Borettslag,Leier,Alle boliger

Andel som opplever boutgiftene som svært tyngende

Selveier
2023
6
%
Borettslag
2023
9
%
Leier
2023
12
%
Alle boliger
2023
8
%

Lurer du på hvilke kommuner som har eiendomsskatt?
Her kan du se hvilke kommuner som har eiendomsskatt, og hvilke kommuner som ikke har eiendomsskatt.

Dårlig plass i boligen

Andel som bor trangt¹

Trangboddhet

Ikon av leilighet tegning.
Andel som bor trangt¹
2023
9,7
%

¹Man bor trangt om husholdningen har flere personer enn rom, eller man bor alene på ett rom, og antall kvadratmeter i boligen er mindre enn 25 m2 per beboer.

Andel som bor trangt

Artikkel / 19. september 2023
Innvandrere og deres barn eier sjeldnere bolig og bor trangere

62 prosent av personer med innvandrerbakgrunn eier bolig. Det er nesten 25 prosentpoeng lavere enn i den øvrige befolkningen. Dette tyder på at det er utfordrende for personer med innvandrerbakgrunn å etablere seg som boligeiere, men det er betydelige forskjeller innad i gruppen.

Boligbygging

Andelen av Norge som er dekket av boliger
Ikon av kakediagram
Andelen av Norge som er dekket av boliger
2023
0,39
%
Byggetidspunkt for utvalgte boligtyper¹

¹Boliger med ukjent byggeår er ikke tatt med
Antall nye boliger bygget

Pris på arbeidskraft og materialer i boligbygging. Prosentvis endring fra året før.