Banner med bilde og tittel

Fakta om

Bolig

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Går boligprisene opp eller ned? Hvordan bor vi i Norge, og hvor mange boliger bygger vi? Her er tallenes tale om norske boliger.

Slik bor vi

Andel som eier egen bolig

Andel av innvandrerne som eier egen bolig

Boliger uten registrerte beboere er også med i disse tallene. Boliger der det ikke er oppgitt antall rom/kvadratmeter er ikke med.

¹Man bor trangt om husholdningen har flere personer enn rom, eller man bor alene på ett rom, og antall kvadratmeter i boligen er mindre enn 25 m2 per beboer.

Boligprisene

Gjennomsnittlige utgifter til bolig¹

¹Tallet er summen av alle utgifter til boliglån og husleie.

Boligbygging

Andelen av Norge som er dekket av boliger
¹Boliger med ukjent byggeår er ikke tatt med

Relaterte faktasider