352826
352826
faktaside
2018-06-12T09:52:00.000Z
no

Fakta om

Bolig

Innhold på siden

Går boligprisene opp eller ned? Hvordan bor vi i Norge, og hvor mange boliger bygger vi? Her er tallenes tale om norske boliger.

Slik bor vi

Nøkkeltall

82.2 %

av befolkningen eier sin egen bolig

Boligeiere og boligleiere

2018
2018
Eier 82.2
Leier 17.9
Boligeiere og boligleiere
2018
Eier 82.2
Leier 17.9

Nøkkeltall

58.3 %

av innvandrerne eier sin egen bolig

Eierskap til egen bolig blant innvandrere

Innvandrere Den øvrige befolkningen
Innvandrere Den øvrige befolkningen
Eier 58.3 86.0
Leier 41.7 14.0
Eierskap til egen bolig blant innvandrere
Innvandrere Den øvrige befolkningen
Eier 58.3 86.0
Leier 41.7 14.0

Husene vi bor i

Enebolig

56.2  %

[ 2018 ]

Tomannsbolig, rekkehus, ol.

21.5 %

[ 2018 ]

Blokk

19.3  %

[ 2018 ]

Annet

3.0  %

[ 2018 ]

Antall rom i boligen

Hele landet Oslo
Hele landet Oslo
1 rom 4.7 11.9
2 rom 13.9 26.0
3 rom 20.2 27.4
4 rom 20.7 17.0
5 rom 14.5 7.6
6 rom 8.2 3.3
7 eller flere rom 7.1 2.6
Antall rom i boligen
Hele landet Oslo
1 rom 4.7 11.9
2 rom 13.9 26.0
3 rom 20.2 27.4
4 rom 20.7 17.0
5 rom 14.5 7.6
6 rom 8.2 3.3
7 eller flere rom 7.1 2.6

Antall kvadratmeter i eneboliger og blokkleiligheter

Enebolig Boligblokk
Enebolig Boligblokk
Under 30 m2 8602 27623
30-59 m2 52543 190058
60-99 m2 129304 328979
100-159 m2 379441 73374
160-199 m2 297994 3906
200-299 m2 312956 1448
300 m2 og over 53509 250
Antall kvadratmeter i eneboliger og blokkleiligheter
Enebolig Boligblokk
Under 30 m2 8602 27623
30-59 m2 52543 190058
60-99 m2 129304 328979
100-159 m2 379441 73374
160-199 m2 297994 3906
200-299 m2 312956 1448
300 m2 og over 53509 250

Statistikken inkluderer også boliger der det ikke er registrert beboere. Boliger med manglende data for antall rom/kvadratmeter er ikke med.

Nøkkeltall

Andel som bor trangt

Andel som bor trangt

10.3  %

[ 2018 ]

Man bor trangt om husholdningen har flere personer enn rom, eller man bor alene på ett rom, og antall kvadratmeter i boligen er mindre enn 25 m2 per beboer.

kilde: Boforhold, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

Andel som bor trangt etter alder og kjønn

Menn Kvinner
Menn Kvinner
0-19 år 18.4 18.4
20-29 år 13.1 14.1
30-39 år 13.1 15.0
40-49 år 10.4 9.3
50-66 år 4.1 2.6
67-79 år 1.4 1.1
80 år eller eldre 1.0 0.9
Andel som bor trangt etter alder og kjønn
Menn Kvinner
0-19 år 18.4 18.4
20-29 år 13.1 14.1
30-39 år 13.1 15.0
40-49 år 10.4 9.3
50-66 år 4.1 2.6
67-79 år 1.4 1.1
80 år eller eldre 1.0 0.9

Boligprisene

Nøkkeltall

Gjennomsnittlige utgifter til bolig

Gjennomsnittlige utgifter til bolig

76206  kroner per år

[ 2018 ]

3 %

Endring fra tre år før

Tallet inkluderer alle utgifter til boliglån og husleie

kilde: Boforhold, levekårsundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå

Utgifter til bolig etter landsdel

2015 2018
2015 2018
Oslo og Akershus 106056 97547
Østlandet unntatt Oslo og Akershus 66342 69130
Agder og Rogaland 74064 72147
Vestlandet 71394 72845
Trøndelag 75673 68815
Nord-Norge 67336 58597
Utgifter til bolig etter landsdel
2015 2018
Oslo og Akershus 106056 97547
Østlandet unntatt Oslo og Akershus 66342 69130
Agder og Rogaland 74064 72147
Vestlandet 71394 72845
Trøndelag 75673 68815
Nord-Norge 67336 58597

Renten på boliglån

Fast rente

2.85  %

[ August 2019 ]

0.01 prosentpoeng

Endring fra et år tidligere

Flytende rente

2.91  %

[ August 2019 ]

0.49 prosentpoeng

Endring fra et år tidligere

Bankenes utlånsrente*

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bankenes utlånsrente (Årlig gjennomsnitt) 12.95 13.50 13.88 13.75 13.30 14.65 16.35 16.65 15.13 14.29 13.91 13.38 11.22 8.27 7.74 7.12 5.99 7.39 8.39 8.03 8.84 8.45 6.53 4.19 3.92 4.26 5.66 7.29 4.91 4.52 4.75 4.84 4.75 4.61 3.93 3.51 3.45 3.42
Bankenes utlånsrente*
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bankenes utlånsrente (Årlig gjennomsnitt) 12.95 13.50 13.88 13.75 13.30 14.65 16.35 16.65 15.13 14.29 13.91 13.38 11.22 8.27 7.74 7.12 5.99 7.39 8.39 8.03 8.84 8.45 6.53 4.19 3.92 4.26 5.66 7.29 4.91 4.52 4.75 4.84 4.75 4.61 3.93 3.51 3.45 3.42

Andel som opplever boutgiftene som svært tyngende

Selveier

3  %

[ 2018 ]

Borettslag

4  %

[ 2018 ]

Leier

12  %

[ 2018 ]

Alle boliger

5  %

[ 2018 ]

Boligbygging

Nøkkeltall

Andelen av Norge som er dekket av boliger

0.39 %

[ 2019 ]

Byggetidspunkt for utvalgte boligtyper

Enebolig Tomannsbolig Rekkehus ol. Blokk
Enebolig Tomannsbolig Rekkehus ol. Blokk
1900 og tidligere 83302 10103 8215 44059
1901-1920 47862 11345 7335 19975
1921-1940 74568 18830 10750 46063
1941-1960 177362 51121 34905 71470
1961-1970 158932 19586 30353 73751
1971-1980 215096 18729 53355 83382
1981-1990 195215 23538 46757 44149
1991-2000 105938 20262 34592 45041
2001-2010 93921 25555 40325 101515
2011 og etter 64387 21356 34967 94776
Byggetidspunkt for utvalgte boligtyper
Enebolig Tomannsbolig Rekkehus ol. Blokk
1900 og tidligere 83302 10103 8215 44059
1901-1920 47862 11345 7335 19975
1921-1940 74568 18830 10750 46063
1941-1960 177362 51121 34905 71470
1961-1970 158932 19586 30353 73751
1971-1980 215096 18729 53355 83382
1981-1990 195215 23538 46757 44149
1991-2000 105938 20262 34592 45041
2001-2010 93921 25555 40325 101515
2011 og etter 64387 21356 34967 94776

Antall nye boliger bygget

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fullførte boliger 34895 37172 37805 34742 28926 28240 28493 28218 28380 30078 29887 30182 30864 29648 30421 33704 36156 36458 39446 40804 43578 44714 41557 43548 42681 38597 39605 37160 38092 34672 38465 32513 30866 26114 25784 28381 30406 27979 27120 21689 17789 15897 17836 19214 17905 18659 20659 19892 19534 23400 21744 21405 23609 29544 28554 30970 28640 21783 17832 20046 26267 28496 28100 28137 29394 31557 32844
Antall nye boliger bygget
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fullførte boliger 34895 37172 37805 34742 28926 28240 28493 28218 28380 30078 29887 30182 30864 29648 30421 33704 36156 36458 39446 40804 43578 44714 41557 43548 42681 38597 39605 37160 38092 34672 38465 32513 30866 26114 25784 28381 30406 27979 27120 21689 17789 15897 17836 19214 17905 18659 20659 19892 19534 23400 21744 21405 23609 29544 28554 30970 28640 21783 17832 20046 26267 28496 28100 28137 29394 31557 32844

Pris på arbeidskraft og materialer i boligbygging. Prosentvis endring fra året før.

Arbeidskraft Materialer
Arbeidskraft Materialer
Juni 2002 4.6 2.5
Juli 2002 4.6 2.5
August 2002 6.2 2.5
September 2002 4.9 2.3
Oktober 2002 4.9 2.5
November 2002 4.9 2.3
Desember 2002 4.6 2.3
Januar 2003 5.2 2.1
Februar 2003 5.5 2.1
Mars 2003 4.8 2.3
April 2003 4.8 2.1
Mai 2003 4.6 2.1
Juni 2003 4.6 2.3
Juli 2003 4.6 2.1
August 2003 4.0 2.1
September 2003 4.0 1.9
Oktober 2003 4.0 2.1
November 2003 4.0 2.1
Desember 2003 3.3 2.3
Januar 2004 3.5 2.2
Februar 2004 3.2 2.2
Mars 2004 3.2 2.5
April 2004 3.2 3.2
Mai 2004 3.1 3.3
Juni 2004 3.1 3.8
Juli 2004 3.1 4.4
August 2004 2.3 4.4
September 2004 2.3 4.7
Oktober 2004 2.3 4.6
November 2004 2.3 4.9
Desember 2004 2.8 4.9
Januar 2005 2.6 5.0
Februar 2005 2.9 5.2
Mars 2005 2.9 5.1
April 2005 2.9 4.5
Mai 2005 2.7 4.6
Juni 2005 2.7 4.0
Juli 2005 2.7 3.3
August 2005 3.2 3.2
September 2005 3.2 3.0
Oktober 2005 3.2 3.2
November 2005 5.5 2.9
Desember 2005 3.6 2.7
Januar 2006 3.6 2.5
Februar 2006 3.4 2.5
Mars 2006 3.4 2.2
April 2006 3.4 2.7
Mai 2006 3.7 2.5
Juni 2006 3.7 3.1
Juli 2006 3.7 3.4
August 2006 4.0 3.4
September 2006 4.0 3.4
Oktober 2006 4.3 5.0
November 2006 5.6 5.3
Desember 2006 5.9 5.6
Januar 2007 5.9 7.3
Februar 2007 6.3 7.4
Mars 2007 6.3 7.7
April 2007 6.3 10.3
Mai 2007 6.3 11.3
Juni 2007 6.3 11.3
Juli 2007 6.3 11.1
August 2007 6.1 11.2
September 2007 6.1 11.2
Oktober 2007 5.8 10.3
November 2007 5.7 10.1
Desember 2007 5.4 10.0
Januar 2008 5.4 8.1
Februar 2008 5.7 7.8
Mars 2008 5.7 7.8
April 2008 5.7 5.6
Mai 2008 5.5 4.6
Juni 2008 5.5 4.4
Juli 2008 5.5 4.5
August 2008 6.1 4.5
September 2008 6.1 4.2
Oktober 2008 6.1 4.2
November 2008 4.8 3.8
Desember 2008 4.8 3.4
Januar 2009 4.8 3.0
Februar 2009 4.7 2.5
Mars 2009 4.7 1.9
April 2009 4.7 1.1
Mai 2009 4.7 0.5
Juni 2009 4.7 0.5
Juli 2009 4.7 0.4
August 2009 4.5 0.6
September 2009 4.5 1.2
Oktober 2009 4.5 0.8
November 2009 2.6 1.2
Desember 2009 2.6 1.5
Januar 2010 2.6 1.7
Februar 2010 3.2 2.1
Mars 2010 3.2 2.6
April 2010 3.2 3.3
Mai 2010 3.5 3.9
Juni 2010 3.5 3.9
Juli 2010 3.5 3.8
August 2010 2.8 3.5
September 2010 2.8 3.1
Oktober 2010 2.8 3.5
November 2010 3.7 3.5
Desember 2010 3.7 3.5
Januar 2011 3.7 4.0
Februar 2011 3.0 4.1
Mars 2011 3.0 4.4
April 2011 3.0 3.9
Mai 2011 2.9 4.2
Juni 2011 2.9 4.5
Juli 2011 2.9 4.3
August 2011 3.2 4.2
September 2011 3.2 4.1
Oktober 2011 3.2 4.1
November 2011 3.4 3.9
Desember 2011 3.4 4.1
Januar 2012 3.4 3.9
Februar 2012 3.4 3.8
Mars 2012 3.4 3.5
April 2012 3.4 3.8
Mai 2012 3.2 3.2
Juni 2012 3.2 2.9
Juli 2012 3.2 3.3
August 2012 3.5 3.6
September 2012 3.5 3.7
Oktober 2012 3.5 3.1
November 2012 3.4 3.2
Desember 2012 3.4 3.0
Januar 2013 3.4 3.2
Februar 2013 3.2 3.4
Mars 2013 3.2 2.6
April 2013 3.2 2.4
Mai 2013 3.4 2.7
Juni 2013 3.4 2.5
Juli 2013 3.4 2.4
August 2013 4.1 2.0
September 2013 4.1 1.8
Oktober 2013 4.1 1.9
November 2013 3.7 1.8
Desember 2013 3.7 2.2
Januar 2014 3.7 1.9
Februar 2014 4.1 2.0
Mars 2014 4.1 2.1
April 2014 4.1 4.1
Mai 2014 4.0 4.1
Juni 2014 4.0 4.2
Juli 2014 4.0 4.2
August 2014 2.9 4.3
September 2014 2.9 4.4
Oktober 2014 2.9 4.1
November 2014 3.0 4.1
Desember 2014 3.0 3.9
Januar 2015 3.0 4.1
Februar 2015 3.0 3.8
Mars 2015 3.0 4.1
April 2015 3.0 2.7
Mai 2015 3.0 2.5
Juni 2015 3.0 2.5
Juli 2015 3.0 2.5
August 2015 2.7 2.6
September 2015 2.7 2.6
Oktober 2015 2.7 2.7
November 2015 1.8 2.9
Desember 2015 1.8 2.9
Januar 2016 1.8 2.6
Februar 2016 1.1 2.7
Mars 2016 1.1 2.6
April 2016 1.1 3.2
Mai 2016 1.5 3.3
Juni 2016 1.5 3.5
Juli 2016 1.5 3.4
August 2016 2.0 3.3
September 2016 2.0 3.2
Oktober 2016 2.0 3.4
November 2016 2.4 3.2
Desember 2016 2.4 3.3
Januar 2017 2.4 3.1
Februar 2017 2.4 3.3
Mars 2017 2.4 3.2
April 2017 2.4 2.7
Mai 2017 2.3 2.9
Juni 2017 2.3 2.7
Juli 2017 2.3 2.8
August 2017 1.9 2.9
September 2017 1.9 2.8
Oktober 2017 1.9 3.3
November 2017 2.6 3.3
Desember 2017 2.6 3.3
Januar 2018 2.6 3.5
Februar 2018 2.8 3.4
Mars 2018 2.8 3.4
April 2018 2.8 3.4
Mai 2018 2.7 3.3
Juni 2018 2.7 3.2
Juli 2018 2.7 3.4
August 2018 3.4 3.6
September 2018 3.4 3.8
Oktober 2018 3.4 3.6
November 2018 2.5 3.6
Desember 2018 2.5 3.5
Januar 2019 2.5 3.6
Februar 2019 2.8 3.1
Mars 2019 2.8 3.2
April 2019 2.8 3.2
Mai 2019 2.5 3.5
Juni 2019 2.5 3.1
Juli 2019 2.5 2.9
August 2019 3.1 2.5
September 2019 3.1 2.4
Pris på arbeidskraft og materialer i boligbygging. Prosentvis endring fra året før.
Arbeidskraft Materialer
Juni 2002 4.6 2.5
Juli 2002 4.6 2.5
August 2002 6.2 2.5
September 2002 4.9 2.3
Oktober 2002 4.9 2.5
November 2002 4.9 2.3
Desember 2002 4.6 2.3
Januar 2003 5.2 2.1
Februar 2003 5.5 2.1
Mars 2003 4.8 2.3
April 2003 4.8 2.1
Mai 2003 4.6 2.1
Juni 2003 4.6 2.3
Juli 2003 4.6 2.1
August 2003 4.0 2.1
September 2003 4.0 1.9
Oktober 2003 4.0 2.1
November 2003 4.0 2.1
Desember 2003 3.3 2.3
Januar 2004 3.5 2.2
Februar 2004 3.2 2.2
Mars 2004 3.2 2.5
April 2004 3.2 3.2
Mai 2004 3.1 3.3
Juni 2004 3.1 3.8
Juli 2004 3.1 4.4
August 2004 2.3 4.4
September 2004 2.3 4.7
Oktober 2004 2.3 4.6
November 2004 2.3 4.9
Desember 2004 2.8 4.9
Januar 2005 2.6 5.0
Februar 2005 2.9 5.2
Mars 2005 2.9 5.1
April 2005 2.9 4.5
Mai 2005 2.7 4.6
Juni 2005 2.7 4.0
Juli 2005 2.7 3.3
August 2005 3.2 3.2
September 2005 3.2 3.0
Oktober 2005 3.2 3.2
November 2005 5.5 2.9
Desember 2005 3.6 2.7
Januar 2006 3.6 2.5
Februar 2006 3.4 2.5
Mars 2006 3.4 2.2
April 2006 3.4 2.7
Mai 2006 3.7 2.5
Juni 2006 3.7 3.1
Juli 2006 3.7 3.4
August 2006 4.0 3.4
September 2006 4.0 3.4
Oktober 2006 4.3 5.0
November 2006 5.6 5.3
Desember 2006 5.9 5.6
Januar 2007 5.9 7.3
Februar 2007 6.3 7.4
Mars 2007 6.3 7.7
April 2007 6.3 10.3
Mai 2007 6.3 11.3
Juni 2007 6.3 11.3
Juli 2007 6.3 11.1
August 2007 6.1 11.2
September 2007 6.1 11.2
Oktober 2007 5.8 10.3
November 2007 5.7 10.1
Desember 2007 5.4 10.0
Januar 2008 5.4 8.1
Februar 2008 5.7 7.8
Mars 2008 5.7 7.8
April 2008 5.7 5.6
Mai 2008 5.5 4.6
Juni 2008 5.5 4.4
Juli 2008 5.5 4.5
August 2008 6.1 4.5
September 2008 6.1 4.2
Oktober 2008 6.1 4.2
November 2008 4.8 3.8
Desember 2008 4.8 3.4
Januar 2009 4.8 3.0
Februar 2009 4.7 2.5
Mars 2009 4.7 1.9
April 2009 4.7 1.1
Mai 2009 4.7 0.5
Juni 2009 4.7 0.5
Juli 2009 4.7 0.4
August 2009 4.5 0.6
September 2009 4.5 1.2
Oktober 2009 4.5 0.8
November 2009 2.6 1.2
Desember 2009 2.6 1.5
Januar 2010 2.6 1.7
Februar 2010 3.2 2.1
Mars 2010 3.2 2.6
April 2010 3.2 3.3
Mai 2010 3.5 3.9
Juni 2010 3.5 3.9
Juli 2010 3.5 3.8
August 2010 2.8 3.5
September 2010 2.8 3.1
Oktober 2010 2.8 3.5
November 2010 3.7 3.5
Desember 2010 3.7 3.5
Januar 2011 3.7 4.0
Februar 2011 3.0 4.1
Mars 2011 3.0 4.4
April 2011 3.0 3.9
Mai 2011 2.9 4.2
Juni 2011 2.9 4.5
Juli 2011 2.9 4.3
August 2011 3.2 4.2
September 2011 3.2 4.1
Oktober 2011 3.2 4.1
November 2011 3.4 3.9
Desember 2011 3.4 4.1
Januar 2012 3.4 3.9
Februar 2012 3.4 3.8
Mars 2012 3.4 3.5
April 2012 3.4 3.8
Mai 2012 3.2 3.2
Juni 2012 3.2 2.9
Juli 2012 3.2 3.3
August 2012 3.5 3.6
September 2012 3.5 3.7
Oktober 2012 3.5 3.1
November 2012 3.4 3.2
Desember 2012 3.4 3.0
Januar 2013 3.4 3.2
Februar 2013 3.2 3.4
Mars 2013 3.2 2.6
April 2013 3.2 2.4
Mai 2013 3.4 2.7
Juni 2013 3.4 2.5
Juli 2013 3.4 2.4
August 2013 4.1 2.0
September 2013 4.1 1.8
Oktober 2013 4.1 1.9
November 2013 3.7 1.8
Desember 2013 3.7 2.2
Januar 2014 3.7 1.9
Februar 2014 4.1 2.0
Mars 2014 4.1 2.1
April 2014 4.1 4.1
Mai 2014 4.0 4.1
Juni 2014 4.0 4.2
Juli 2014 4.0 4.2
August 2014 2.9 4.3
September 2014 2.9 4.4
Oktober 2014 2.9 4.1
November 2014 3.0 4.1
Desember 2014 3.0 3.9
Januar 2015 3.0 4.1
Februar 2015 3.0 3.8
Mars 2015 3.0 4.1
April 2015 3.0 2.7
Mai 2015 3.0 2.5
Juni 2015 3.0 2.5
Juli 2015 3.0 2.5
August 2015 2.7 2.6
September 2015 2.7 2.6
Oktober 2015 2.7 2.7
November 2015 1.8 2.9
Desember 2015 1.8 2.9
Januar 2016 1.8 2.6
Februar 2016 1.1 2.7
Mars 2016 1.1 2.6
April 2016 1.1 3.2
Mai 2016 1.5 3.3
Juni 2016 1.5 3.5
Juli 2016 1.5 3.4
August 2016 2.0 3.3
September 2016 2.0 3.2
Oktober 2016 2.0 3.4
November 2016 2.4 3.2
Desember 2016 2.4 3.3
Januar 2017 2.4 3.1
Februar 2017 2.4 3.3
Mars 2017 2.4 3.2
April 2017 2.4 2.7
Mai 2017 2.3 2.9
Juni 2017 2.3 2.7
Juli 2017 2.3 2.8
August 2017 1.9 2.9
September 2017 1.9 2.8
Oktober 2017 1.9 3.3
November 2017 2.6 3.3
Desember 2017 2.6 3.3
Januar 2018 2.6 3.5
Februar 2018 2.8 3.4
Mars 2018 2.8 3.4
April 2018 2.8 3.4
Mai 2018 2.7 3.3
Juni 2018 2.7 3.2
Juli 2018 2.7 3.4
August 2018 3.4 3.6
September 2018 3.4 3.8
Oktober 2018 3.4 3.6
November 2018 2.5 3.6
Desember 2018 2.5 3.5
Januar 2019 2.5 3.6
Februar 2019 2.8 3.1
Mars 2019 2.8 3.2
April 2019 2.8 3.2
Mai 2019 2.5 3.5
Juni 2019 2.5 3.1
Juli 2019 2.5 2.9
August 2019 3.1 2.5
September 2019 3.1 2.4

Les også