Publikasjon

Notater 2008/58

Nye US Census-baserte metoder for ukedageffekter for norske data

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt