Byggeareal

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11006: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend 2000K1 - 2024K1

Magnus Espeland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 27 40 08
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
07.05.2024 08:00
Igangsettingstillatelser boliger, ujustert:
boliger
Igangsettingstillatelser boliger, sesongjustert:
boliger
Igangsettingstillatelser boliger, trend:
boliger
Igangsettingstillatelser bruksareal til bolig (1 000 m²), ujustert:
1 000 m²
Igangsettingstillatelser bruksareal til bolig (1 000 m²), sesongjustert:
1 000 m²
Igangsettingstillatelser bruksareal til bolig (1 000 m²), trend:
1 000 m²
Igangsettingstillatelser boliger, ujustert:
Slutten av kvartalet
Igangsettingstillatelser boliger, sesongjustert:
Slutten av kvartalet
Igangsettingstillatelser boliger, trend:
Slutten av kvartalet
Igangsettingstillatelser bruksareal til bolig (1 000 m²), ujustert:
Slutten av kvartalet
Igangsettingstillatelser bruksareal til bolig (1 000 m²), sesongjustert:
Slutten av kvartalet
Igangsettingstillatelser bruksareal til bolig (1 000 m²), trend:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 97

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000