Bygg og anlegg

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1

Vekst i bygge- og anleggsaktiviteten i 2. kvartal

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en vekst på 0,5 prosent i 2. kvartal 2021 sammenlignet med foregående kvartal, i følge sesongjusterte tall. Lettelser i smitteverntiltak og innreiserestriksjoner i dette kvartalet kan ha vært en medvirkende årsak til økt produksjon.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet bygg og anlegg.

faktasider