Bygg og anlegg

Statistikk

Avfall fra byggeaktivitet
Statistikken viser mengden avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet ved riving, nybygging og rehabilitering
Byggeaktivitet i strandsonen
Statistikken omfatter byggeaktivitet og arealbruk langs kystlinjen samt viktigere elver og innsjøer.
Byggeareal
Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten.
Byggekostnadsindeks for veganlegg
Statistikken måler prisutvikling på innsatsfaktorene til bygging og vedlikehold av veganlegg
Byggekostnadsindeks for bustader
Statistikken måler månadleg kostandsutvikling på innsatsfaktorane til bygging av einebustad av tre og bustadblokk. Har også ein kalkulator.
Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg
Indeksen syner den månadlege kostnadsutviklinga for røyrleggjararbeid
Bygningsmassen
Statistikken gir en oversikt over antall bygninger i Norge.
Næringenes økonomiske utvikling
Statistikken gir informasjon om aktiviteten i norsk næringsliv
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
Produksjonsindeksen måler aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikken måler terminvis omsetning innen bygge- og anleggsvirksomheten.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
Ordrestatistikken er en verdiindeks som beskriver utviklingen i bygge- og anleggsvirksomhet i Norge.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 20 av 20
 1. Sterk nedgang i byggetillatelser i 2023

  I 2023 ble det gitt 22 778 igangsettingstillatelser til nye boliger. Vi må tilbake til 2010 for finne et år hvor det ble gitt færre igangsettingstillatelser til boliger.

 2. Nedgang i bygge- og anleggsaktivitet i 4. kvartal 2023

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen falt med 0,8 prosent i 4. kvartal 2023 sammenlignet med 3. kvartal 2023, ifølge sesongjusterte tall. Fra november til desember falt aktiviteten med 1,1 prosent. Fra 2022 til 2023 var det en samlet nedgang på 0,7 prosent.

 3. Årets lave boligbygging fortsetter

  I løpet av de tre første kvartalene av året har det blitt gitt igangsettingstillatelse til 16 253 nye boliger. Det er en nedgang på 26,2 % sammenlignet med samme periode i 2022.

 4. Marginal nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 3. kvartal 2023

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en marginal nedgang på 0,1 prosent i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal, ifølge sesongjusterte tall. Fra august til september sank aktiviteten svakt med 0,2 prosent.

 5. Nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 2. kvartal 2023

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde et svakt fall på 0,5 prosent i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal, ifølge sesongjusterte tall. Fra mai til juni økte aktiviteten marginalt med 0,2 prosent.

 6. Boligbygging: Ikke sett lavere tall på over 10 år

  I løpet av 1. kvartal 2023 ble det gitt igangsettingstillatelse til 6 065 nye boliger. Vi må tilbake til 3. kvartal 2011 for å finne et kvartal med færre igangsettingstillatelser til nye boliger.

 7. Svak nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 1. kvartal 2023

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde et lite fall på 0,2 prosent i 1. kvartal 2023 sammenlignet med 4. kvartal 2022, ifølge sesongjusterte tall. Fra februar til mars sank aktiviteten med 0,3 prosent.

 8. Boligbygging utenfor tettsted 2013-2021

  Dette arbeidet gir en oversikt over hva som er bygget av boligbygg utenfor tettsted i perioden 2013 til 2021. Viktigste datakilde er stedfestet informasjon fra SSB-matrikkelen.

 9. Rekordmange nye hytter i 2022

  I 2022 ble det ferdigstilt 6 690 nye fritidsboliger. Det er en oppgang på 26,1 prosent fra året før.

 10. Oppgang i bygge- og anleggsaktivitet i 4. kvartal 2022

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen økte med 0,8 prosent i 4. kvartal 2022 sammenlignet med 3. kvartal 2022, ifølge sesongjusterte tall. Fra november til desember steg aktiviteten svakt med 0,3 prosent. For året som helhet hadde produksjonsaktiviteten en sterk oppgang på 4,2 prosent fra 2021 til 2022.

 11. Nedgang i bygge- og anleggsaktivitet i 3. kvartal 2022

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen falt med 0,7 prosent i 3. kvartal 2022 sammenlignet med 2. kvartal 2022, ifølge sesongjusterte tall. Fra august til september var aktiviteten om lag uendret. Aktiviteten er likevel på et høyere nivå enn før pandemien.

 12. Arealreserver i kommuneplan for fritidsbebyggelse

  I 2020 var det totalt 470 693 fritidsbygg i Norge. Samtidig var det avsatt i alt 1 648 km2 til «fritidsbebyggelse» i gjeldende kommuneplaner.

 13. Oppgang i bygge- og anleggsaktivitet i 2. kvartal 2022

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde vekst på 0,9 prosent i 2. kvartal 2022 sammenlignet med 1. kvartal i 2022, ifølge sesongjusterte tall. Fra mai til juni var det en svak nedgang i aktiviteten på 0,1 prosent. Aktiviteten er likevel på et høyere nivå enn før pandemien.

 14. Rekordmange byggetillatelser til nye hytter

  I løpet av 2021 ble det gitt byggetillatelse til 7 454 nye hytter og fritidsleiligheter. Det er en oppgang på 54,3 prosent fra året før, og en klar rekord i perioden 2010-2021.

 15. Oppgang i bygge- og anleggsaktivitet i 1. kvartal 2022

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde vekst på 1,4 prosent i 1. kvartal 2022 sammenlignet med siste kvartal i 2021, ifølge sesongjusterte tall. Fra februar til mars var det en svak nedgang i aktiviteten på 0,1 prosent. Aktiviteten er likevel på et høyere nivå enn før pandemien.

 16. Oppgang i bygge- og anleggsaktiviteten i januar 2022

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en oppgang på 1,0 prosent i januar 2022 sammenlignet med foregående måned, ifølge sesongjusterte tall. Aktiviteten er nå på et høyere nivå enn før pandemien.

 17. Rekordmange igangsettingstillatelser til hytter og fritidsbygg

  Det ble gitt igangsettingstillatelser til 8 762 fritidsbygg i 2021, medregnet tilbygg og påbygg. Det er en oppgang på nesten 40 prosent fra 2020.

 18. Oppgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 4. kvartal

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en oppgang på 4,9 prosent i 4. kvartal 2021 sammenlignet med foregående kvartal, i følge sesongjusterte tall. Aktiviteten gjennom året var i perioder preget av smittevernsrestriksjoner og mindre tilgang på arbeidskraft, men også gjenåpning og økt aktivitet på slutten av året.

 19. Liten nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 3. kvartal

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en nedgang på 0,4 prosent i 3. kvartal 2021 sammenlignet med foregående kvartal, i følge sesongjusterte tall. Nedgangen i bransjens aktivitet kommer selv om færre foretak melder om innreiserestriksjoner og karantene sammenlignet med foregående kvartal.

 20. Vekst i bygge- og anleggsaktiviteten i 2. kvartal

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en vekst på 0,5 prosent i 2. kvartal 2021 sammenlignet med foregående kvartal, i følge sesongjusterte tall. Lettelser i smitteverntiltak og innreiserestriksjoner i dette kvartalet kan ha vært en medvirkende årsak til økt produksjon.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet bygg og anlegg.

Kalkulator