Byggeareal

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05809: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (1 000 m²) 2000M01 - 2024M06

Magnus Espeland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 27 40 08
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
12.07.2024 08:00
Igangsettingstillatelser bruksareal til annet enn bolig, ujustert:
1 000 m²
Igangsettingstillatelser bruksareal til annet enn bolig, sesongjustert:
1 000 m²
Igangsettingstillatelser bruksareal til annet enn bolig, trend:
1 000 m²
Igangsettingstillatelser bruksareal til annet enn bolig, ujustert:
Slutten av måneden
Igangsettingstillatelser bruksareal til annet enn bolig, sesongjustert:
Slutten av måneden
Igangsettingstillatelser bruksareal til annet enn bolig, trend:
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valgt 1 av totalt 294

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2023m01-2023m07 er endret 19. september 2023.

statistikkvariabel

Igangsettingstillatelser bruksareal til annet enn bolig, ujustert

Tallene for januar 2011 - november 2011 er endret 8. februar 2012.